Altartavlan av Henrik Sörensen

Vad berättar altartavlan i Domkyrkan?

Tavlan målades 1934-1936 av Henrik Sörensen från Norge.

Vem är vem på altartavlan?

Moses. Bibelns första böcker heter Moseböckerna, och handlar om hur bibelns folk tänkt sej att allting var från början. Här finns också berättelsen om Mose, hans liv och hans uppdrag, hans kamp som Guds utvalda ledare för Guds folk.

David med harpan. David var yngst och minst men blev störst och mäktigast. Hans liv rymmer allt från dödshot till stora segrar, från svek till ärofylld kamp. När David var liten kom profeten Samuel till hans pappa Isai för att bland bröderna försöka finna den som skulle ta över kungatronen i landet. Isai radade upp sönerna men när Samuel gått igenom dom alla var han tvungen att fråga om det inte fanns någon son. Ingen av dom han hade sett här var den av Gud utsedde. Isai skickade då efter David. Han var det ingen som hade tänkt på eftersom alla tyckte att han var för liten. Men när Samuel fick se David förstod han genast att detta var den utvalde. Bibeln berättar sedan om Davids fantastiska liv. Han hamnar hos kung Saul och får där kämpa mot Goljat, en fiendesoldat som var mer än tre meter hög och den värste busen av alla. Med hjälp av list och sin stenslunga lyckas David besegra Goljat. Men Davids framgång gör kung Saul avundsjuk och för att inte David ska komma åt kungatronen försöker Saul mörda honom. David tvingas fly men efter flera år blir ändå tronen hans när Saul dör. Davids rykte och mäktighet som kung sprider sig runt kring alla folk och nationer och han lyckas göra Israels folk till ett stort folk. Davids storhetstid varade mellan 1010 - 970 f Kr. Själv blev han omkring 70 år gammal. Av många betraktas David som en föregångare till Messias och Jesus anses därför komma från samma släktled som David. David skrev mer än 70 st. av psaltarens 150 psalmer.

Profeterna Jesaja, Amos, Hesekiel och Jeremia.  En viktig grupp i Bibeln är profeterna. De var män och kvinnor som ofta gick till hårt angrepp på folket när detta börjat leva på ett felaktigt sätt. De kunde protestera mot förtryck och orättvisor i samhället eller mot ett felaktigt gudstjänstliv. Profeten Amos vände sig mot att de rika förtryckte de fattiga. Profeten Jesaja förutsade att Messias skulle komma.

JESUS KRISTUS. Jesus har besegrat döden och kommer till oss, levande och stark med budskap om kärlek! Minns du inget annat från idag, så minns att Gud är Kärlek och Jesus är uppstånden.

Evangelisterna Matteus, Markus, Lukas Johannes. Det finns fyra stycken evangelier i Nya testamentet och de handlar alla om Jesus liv. Evangelium betyder “glatt budskap” och det är just vad de fyra första böckerna i Nya testamentet handlar om. Det glada budskapet om Jesus Kristus. Evangelierna skrevs mellan år 50 och 80 e Kr. Matteus, Markus och Lukas liknar till stor del varandra medan Johannesevangeliet har en mer poetisk inriktning.

Petrus. Namnet Petrus betyder klippa och det var just vad Petrus blev för den första kristna kyrkan. Han utsågs av Jesus att vara ledare för lärjungarna efter hans död men vägen till att bli en klippa och ledare gick genom motgångar och svek. Jesus förutsåg att Petrus skulle förråda honom och inte våga stå för sin tro. Trots att Petrus nekade så gick förutsägelsen in. Av rädsla för att själv bli tillfångatagen förnekade Petrus under natten efter att Jesus tagits av de romerska soldaterna tre gånger att han kände Jesus:
“Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: ´Du var också tillsammans med honom Jesus från Galiléen.´ Men han det inför alla och sade: ´Jag förstår inte vad du talar om.´ (Matteusevangeliet 26:69-75)
Vi tänker oss ibland att Sankte Per vaktar porten till himlen, och det är alltså Petrus. Därför har han två nycklar som symbol, och det är också vår Domkyrkas vapen. Titta utanför kyrkan i stenplattorna, eller på statyn på Domkyrkans norra yttervägg!

Paulus är den store grundaren av den första kristna kyrkan. Han reste mycket runt hela Medelhavet och besökte olika nybildade församlingar. Han skrev också ett flertal brev till dessa församlingar. Några av dessa brev finns i Nya testamentet. Paulus liv möter vi framför allt i Apostlagärningarna. Paulus hette innan han blev kristen Saul. Han var farisé och en av dem som “av mordlust” mest kraftfullt och nitiskt förföljde de kristna. Bland annat var han med när Stefanos stenades. Under en resa till Damaskus där han skulle söka efter kristna att fängsla blev han dock omvänd till kristendomen. Plötsligt omgavs han av ett starkt ljussken som förblindade honom och slog honom till marken. Sedan hörde han Jesus tala och därefter kunde han inte längre förfölja de kristna.

Biskop Nicolaus Hermanni och Heliga Birgitta har båda anknytning till Domkyrkan. Heliga Birgitta är Europas skyddshelgon.

Östgötaflickan och östgötapojken får symbolisera nutid och oss. När vi står så här framför tavlan i halvcirkel fullbordar vi Henrik Sörensens bild. Det är vi som är levande och det vackraste i hela bilden; det är vi som får gå vidare med det budskap som burits i före och efter Jesus; Gud är kärlek och Jesus är uppstånden!

MÅTT?
Målningen i mitten är 260x420 cm utan ramverk. Sidobilderna är 405x300 cm.