Om oss

TILLSAMMANS!

Vi är präster och pastorer från olika kyrkor som arbetar tillsammans i Kyrkan på Universitetet. Vi samarbetar med olika enheter vid LiU som t ex Studenthälsan, studentkåren och de olika stödfunktionerna.

Vi finns här för dig som student, under din studietid på Linköpings universitet, likaväl som för dig som anställd vid LiU.

Samtal

Livet kan vara komplicerat och under studietiden aktualiseras många frågeställningar. Då kan det vara bra att reflektera över vägval, relationer, tro och tvivel tillsammans med någon. Sällan finns det några enkla lösningar eller färdiga svar på livets frågor, men vi kan söka oss fram tillsammans. Vi har tystnadsplikt. Du hittar oss under Kontakta oss.

Tro och gemenskap

Vi bjuder in till gemenskap genom böner, meditationer, enskilda samtal och samtalsgrupper. För dig som söker ett annat kristet sammanhang informerar vi gärna och förmedlar kontakt med de kristna studentföreningar som finns vid universitetet och med den mångfald av kyrkor och samfund som Linköping och Norrköping har att erbjuda.

Medverkan i undervisning

Vi kan medverka i olika undervisningssammanhang, vid föreläsningar, i basgruppsarbete och seminarier när det handlar om livsfrågor, människosyn, kriser och konflikthantering, etik, tro och värderingar, liv och död.

Vid olycka

Kyrkan på Universitetet ingår i universitetets beredskapsgrupp, som samordnar insatserna vid olyckor. Vi hjälper till med sorgebearbetning och krishantering vid behov t.ex. vid dödsfall bland studenter och anställda. Vi kan vara med och anordna minnessamlingar på universitetet.

Andra religioner

Om du vill komma i kontakt med andra religioner hjälper vi dig gärna med det.