Thomaskapellet

Thomaskapellet är ett av tre kapell inne i Domkyrkan

Thomas Becket var ärkebiskop av Canterbury och mördades i sin egen katedral år 1170. Han vördades högt i Linköpings stift, vilket tyder på förbindelser mellan Östergötland och England under tidig medeltid.

Redan år 1180 fanns det ett altare till Thomas Beckets minne här i den gamla 1100-talskyrkan. “S:t Thomas och alla martyrers kapell” finns än idag i Domkyrkan, det är kapellet på den södra sidan. Kapellet är för S:t Thomas men också för alla som idag lider för sin tros skull.

Nytt altare invigdes av biskop Martin Modéus söndag 13 november 2011. Hedersgäst och predikant var domprost Jeffrey John från vår vänförsamling St Albans, England. Predikan på engelska, predikan på svenska. 

Altarets fundament är ritat av domkyrkoarkitekt Kerstin Barup. På 17 språk står det “JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET”. Språken som förekommer är uppifrån och ned: punktskrift, hebreiska, svenska, finska, engelska, tyska, franska, swahili, spanska, sydsamiska, norska/danska, romani, ryska, latin, grekiska, arabiska, kinesiska. Altarskivan är en medeltida kalkstensskiva som en gång för länge sedan troligen funnits Domkyrkan, men som sedan dess förvarats på Östergötlands museum och nu har återvänt. Altarskivan har några konsekrationskors och en relikgömma.

Altaret är bekostat av Domkyrkans stiftelser: B. Risberg, R.M. Würtenberg, Maj Sörell. I Thomaskapellets valv finns slutstenar med Kristi pinoredskap, Arma Christi, skapade av Adam van Düren. Med hjälp av ett “spegelbord” som står inne i kapellet kan man nu bättre se slutstenarna i taket.