Ansgardskyrkan

Verksamhet och mötesplatser

I Ansgarskyrkan möts människor i många olika grupper och verksamheter varje vecka. Här finns körer, AM Blås, barn och familjeverksamhet, ungdomsgrupper, konfirmandgrupper, samtalsgrupper och gemenskapsträffar mm ​