Verksamhet och mötesplatser

Här kan du se mer om våra verksamheter och grupper. ​

Barn och familj

Här får du veta mer om vad som finns för barn och familj.

Musik

Här hittar du alla olika sammanhang där du kan sjunga och musicera i Ansgarskyrkan.

Smågrupper

Här får du veta vad en smågrupp är.

Ungdom & konfirmand

Här får du veta mer om vår ungdomsverksamhet.

Student & ung vuxen

Här finns info för dig som är en student eller ung vuxen.

Vuxen

Här hittar du mötesplatser, möjligheter till fördjupning och samtal för dig som är vuxen.