Stöd i sorgen

Sorg tar plats och sorg tar alltid tid. Olika stor plats och olika lång tid, beroende på vad som hänt, vilka vi är och om vi låter andra hjälpa oss igenom.

I alla våra kyrkor i Linköping finns det präster och diakoner som har tid för samtal. De har utbildning kring sorg och erfarenhet av döden och förlusten. Samtalet kostar ingenting. Ibland vill vi vara ensamma i sorgen. Andra gånger behöver vi träffa sörjande i samma situation, de som varit med om något som liknar det vi själva är mitt i. Och att höra andras berättelser och ta del av andras livsvägar kan ge den styrka och det hopp som vi behöver för att ta oss framåt.

Insikten om att vi aldrig är ensamma kan ge perspektiv och en gemenskap som föder nytt livsmod och lust att leva vidare. I många av kyrkans församlingar finns samtalsgrupper för delande av berättelser. Där finns kunskap kring hur sorgens processer kan ta sig uttryck och vilka faser man går igenom exempelvis i en kris. Och tips om hur man får tiden att gå medan själen hanterar förlusten och läker.

 

  • Prata med en präst eller diakon i din församling
    I varje församling finns präster som du kan vända dig till i sorgen eller en annan kris. I många församlingar arbetar också diakoner. En diakon kan vara en samtalspartner, göra hembesök med mera. 

Många församlingar erbjuder sorgegrupper. Samtal i sorgegrupp kan vara en mycket god hjälp både genom att få sätta ord på sina egna upplevelser och genom att ta del av andras erfarenheter.

  • Träffas och umgås
    Ensamhet är för många den svåraste erfarenheten i samband med sorg. I din församling kan du delta i olika verksamheter där du kan umgås med andra människor.

Välkommen till din församling! Där finns hjälp och stöd för dig som sörjer.

Samtalsgrupper om sorg

I en samtalsgrupp träffas sörjande för att dela tankar och erfarenheter med andra som går igenom något liknande.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.