Meditation

Domkyrkan

Kristen djupmeditation
Mån 19.00
Introduktion för nytillkomna första måndagen i månaden. Ingång via södra porten i Domkyrkoparken. Ingen föranmälan.

Pia Jagerfelt
pia.jagerfelt@gmail.com

Magnus Wennerholm
0709-80 30 65

S:t Lars kyrka

Mån 12.15-12.45

Vi utgår från kristen djupmeditation och sitter i stillhet och tystnad i ca 20 min. Meditationen börjar och avslutas med några ord och stilla musik. Ingen förkunskap krävs. Kort introduktion 12.00 sista måndagen varje månad.

Åsa Hansson 013-30 37 54
asa.hansson@svenskakyrkan.se

S:t Hans kyrka, Ekholmen

Kristen djupmeditation
Mån 19.00, varannan vecka. 

Annika Johansson
annika.johansson@svenskakyrkan.se 

Vidingsjö kyrkby

Kristen djupmeditation
Ons 16.00 jämna veckor. 

Pernilla Enström 013-30 39 07
pernilla.enstrom@svenskakyrkan.se

Kristen djupmeditation

Stillhet, tystnad, ordlös bön. Måndagar 19.00 i Domkyrkan (Dock ej juldagen och nyårsdagen!)