Meditation

Kristen djupmeditation

Stillhet, tystnad, ordlös bön. Måndagar 19.00 i Domkyrkan.

Domkyrkan

Kristen djupmeditation
Mån 19.00
Introduktion för nytillkomna första måndagen i månaden. Ingång via södra porten i Domkyrkoparken. Ingen föranmälan.

Pia Jagerfelt
pia.jagerfelt@gmail.com

S:t Lars kyrka

Mån 12.15-12.45 Start 19 sep

Vi utgår från kristen djupmeditation och sitter i stillhet och tystnad i ca 20 min. Meditationen börjar och avslutas med några ord och stilla musik. Ingen förkunskap krävs.

Åsa Hansson 013-30 37 54
asa.hansson@svenskakyrkan.se

S:t Hans kyrka, Ekholmen

Kristen djupmeditation
Mån 19.00, varannan vecka. Start 5 sep.

Annika Johansson
annika.johansson@svenskakyrkan.se