Förberedelse - Evangelium

Vi studerar och samtalar om kommande söndags Evangelietext utifrån den grekiska texten. Även den som känner sig osäker inför grekiskan är välkommen.

Måndagar kl. 10.00-10.45 i Församlingshemmet, Biblioteket

Våren 2021:

25 jan (Matt 20:1-16) Septuagesima

15 feb (Matt 4:1-11) 1 sönd i fastan

22 mars (Matt 21:1-11) Palmsöndagen

26 april (Joh 16:5-11) 5 sönd i påsktiden

17 maj (Joh 14:25-29) Pingstdagen

 

Information:

Madeleine Nordell, präst
013-30 37 03
madeleine.nordell@svenskakyrkan.se