Foto: Royne Mercurio

Dop, vigsel och begravning

Dop

Dop i Svenska kyrkan.

Vigsel

Vigsel i Svenska kyrkan

Begravning

Om du förlorar någon som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Svenska kyrkan - närvaro, öppenhet, hopp

Pastorsexpeditionen

Kontakta pastorsexpeditionen när du vill boka dop, vigsel eller begravning

Antal gäster i kapell och kyrkor

Här hittar du antalet personer som får vistas i våra kyrkor, kapell och församlingslokaler.