Söndagsskola

Barnens egen samling i samband med söndagens gudstjänst.

berga kyrka

Barnkyrka
Sön 10.00 (4 år och uppåt)

Elin Gudjonsdottir Forsberg 013-30 39 03
elin.gudjonsdottir@svenskakyrkan.se

domkyrkan

Sön 11.00

Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

ansgarskyrkan, gottfridsberg

Skatten – på äventyr med Gud
Sön 11.00 (3 år och uppåt)

Susanne Eriksson 013-30 38 85
susanne.eriksson@svenskakyrkan.se

mikaelskyrkan, ryd

Barnkyrkan
Sön 10.00 (3 år och uppåt)

Katti Dahlberg 013-30 38 56
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se

skäggetorps kyrka

Skattkista med Barnens samling
Söndagar i gudstjänsten.

Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se