Söndagsskola

Barnens egen samling i samband med söndagens gudstjänst.

Berga kyrka

Barnkyrka
Sön 10.00 (4 år och uppåt)

Jörgen Sundeborn 013-30 39 01
jorgen.sundeborn@svenskakyrkan.se

Domkyrkan

Sön 11.00

Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Ansgarskyrkan, Gottfridsberg

Sön 11.00 (3 år och uppåt)

Anna Östergren 013-30 38 87
anna.ostergren@svenskakyrkan.se

Mikaelskyrkan, Ryd

Barnkyrkan
Sön 10.00 (3 år och uppåt)

Eva Lerner 013-30 38 54
eva.lerner@svenskakyrkan.se

Skäggetorps kyrka

Skattkista med Barnens samling
Sön  10.00

Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se