Söndagsskola

Barnens egen samling i samband med söndagens gudstjänst.

Berga kyrka

Barnkyrka
Sön 10.00 (4 år och uppåt)

Elin Gudjonsdottir Forsberg 013-30 39 03
elin.gudjonsdottir@svenskakyrkan.se

Domkyrkan

Sön 11.00

Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Ansgarskyrkan, Gottfridsberg

Sön 11.00 (4 år och uppåt)
En söndag i månaden

Susanne Eriksson 013-30 38 85
susanne.eriksson@svenskakyrkan.se

Mikaelskyrkan, Ryd

Barnkyrkan
Sön 10.00 (3 år och uppåt)

Eva Lerner 013-30 3 854
eva.lerner@svenskakyrkan.se

Skäggetorps kyrka

Skattkista med Barnens samling
Söndagar i gudstjänsten.

Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se