Foto: Åke Andersson /Digitalt arkiv

Så växte kyrkan i Johannelund fram

– Teglet i kyrkan var resttegel som skulle förstöras, berättar Robban som är vaktmästare i Sankta Maria i Johannelund. Men konstnären Erik Höglund tänkte att varje sten är unik precis som människorna i församlingen är unika.

Stadsdelen Johannelund byggdes 1956-1957. Delar av villabebyggelsen i Vimanshäll och Ånestad fanns redan sen tidigare. Men ett centrum fattades.

Församlingen blev till i och med att biskop Torsten Ysander invigde ett altare i en källarlokal, kallad kyrksal, numera Ödegårdsgatan 43. Där hölls högmässa i sex års tid och kyrkans juniorer hade sin verksamhet där.

”Småkyrkorådet” samlade pengar till en klockstapel som invigdes 1960 samtidigt som centrum stod färdigt.

Jon Höjer och Sture Ljungqvist som planerat hela tätbebyggelsen blev arkitekter också för kyrkbygget. Det första i Linköping sedan medeltiden.

Bygget pågick 1962-1963 och var ett resultat av ett unikt samarbete mellan dåvarande distriktprästen Sam Aurelius, arkitekterna Höjer och Ljunqvist, konstnären Erik Höglund och textilkonstnären Sten Kauppi.

”Med stor glädje kunde församlingen från sin dittills bokstavligen underjordiska tillvaro draga in i en färdig kyrka Jungfru Marie Bebådelsedag 1963, då Biskop Askmark förrättade invigningen.”

Så beskriver distriksprästen Sam Aurelius glädjen över den nya kyrkan.

I Johannelunds församlingsblad Blickfånget Nr 2 1962 beskriver han också hur den nya moderna kyrkan väcker känslor:

”Konstigt nog är vad som önskas av många i det moderna samhället en kyrka av – igår! ... Här ibland höghusen går det helt enkelt inte att uppföra något i gammal stil. Det måste bli något nytt, som ger uttryck åt vår tid och på samma gång – eftersom det är fråga om Kyrkan – är annorlunda, ger något åt varje tid. En gammaldags kyrka skulle i denna miljö se ut som en stuga. Nu får vi istället en fast borg i det nya samhällets mitt.” 

– Kyrkan är byggd som två kupade händer som omsluter hela församlingen, berättar Robban. Därför är ena sidan kortare än den andra. Kyrkfönstret gestaltar skapelsen och sen kan man följa kyrkväggen och hitta Bibelns berättelser i form av små bilder i teglet. ■

Text: Royne Mercurio (ur Liv & Längtan Nr 3 2023)