Foto: Fredrik Olofsson

Gudstjänst i Tannefors

På grund av restriktioner firar vi inte längre någon gudstjänst eller mässa.

Numera är det svårt att samlas och hålla gudstjänst. Församlingens mitt är mässa och att samlas men med 8 personer som max går det inte.

Därför firar vi inga gudstjänst nu. Däremot är kyrkan öppen varje dag för dig. Du är välkommen in. På Facebook skickar vi digitala helghälsningar inför söndagen.

När skylten "Kyrkan är öppen" under vardagar är kyrkan öppet. Välkommen in att tända ljus, sitta ned eller be för någon.

Aktuell information finns på Facebook:
www.facebook.com/Tanneforskyrka