Foto: Linus Johansson

Gudstjänst

Nu firar vi gudstjänst igen. På söndagarna är kyrkan öppen 16-18 då du är välkommen att sitta ned be, tända ett ljus. Kl 18.00 firar vi en enkel gudstjänst. Vid övriga tider under veckan är kyrkan öppen när skylten utanför kyrkan är framme.