Gudstjänst i Tannefors

Nu firar vi gudstjänst igen söndagar kl 18.00. Söndagar är kyrkan öppen från kl 16.00 till 18.00. Välkommen!

From oktober månad firar vi gudstjänster igen i Tannefors kyrka varje söndagar kl 18.00. Kyrkan är öppen söndagar 16.00-18.00 för besök, bön och ljuständning. Vi får vara 35 personer i kyrkorummet och håller avstånd till varandra som vanligt.

Tisdagar firar vi en Taizébön kl 19.00.

När skylten "Kyrkan är öppen" under vardagar är rummet öppet. Välkommen in att tända ljus, sitta ned eller be för någon. Ofta finns det kaffe eller te. 

Aktuell information finns på Facebook:
www.facebook.com/Tanneforskyrka