S:t Maria

Johannelunds församling

Våra värdeord är substans, gemenskap, delaktighet och trygghet.

Välkommen till Johannelunds församling

På grund av rådande läge är många av våra verksamheter pausade.
Vi uppdaterar regelbundet här och på Facebook.

Öppet i kyrkan

Från och med den 24/11-22/12 har vi inga gudstjänster i kyrkan. Däremot är kyrkan öppen för ett kortare möte, egen bön och ljuständning.  8 personer får vistas i kyrkan samtidigt. Du kan naturligtvis boka tid för enskilt samtal med någon av oss. På söndagarna är kyrkan öppen mellan 10-12 och då finns präst och musiker där. Kom ihåg att hålla avståndet och var noga med handhygienen. Övrig tid försöker vi ha öppet så mycket som vi kan. Skylt står utanför kyrkan då det öppet. 

Mån, tis, tors 09.00-16.00
Ons 09.00-18.00
Fre 09.00-12.00
Lör 10.00-12.00

Sön 10.00-12.00 

Tänd ett ljus, be en bön

Reservation vid förändring.

Mariagården
Välkommen till Mariagården, Johannelunds församlings församlingshem i Johannelunds Centrum. Vi håller öppet måndag - torsdag, säkrast under telefontiden. 

Församlingsexpeditionen 013-30 39 50
Mån-Tis14.00-15.30. 
Ons-Tor 10-12
Fredagar stängt

Aktiviteter i Johannelunds församling

Absolut tystnadsplikt gäller för präster.

Behöver du någon att prata med?

Absolut tystnadsplikt gäller för präster.

Vill du att vi ringer dig?

Ta hand om varandra!

Vill du att vi ringer dig?

Möjligheten för alla att fira gudstjänst i våra kyrkor i Linköpings domkyrkopastorat är begränsad på grund av covid-19. Just nu sänder vi "En tanke och en ton" på lördagar 18.00 på Facebook, Instagram och på den här webbsidan. Alla digitala gudstjänster och musikupplevelser som sänds samlar vi här.

Digital musik och gudstjänster

Möjligheten för alla att fira gudstjänst i våra kyrkor i Linköpings domkyrkopastorat är begränsad på grund av covid-19. Just nu sänder vi "En tanke och en ton" på lördagar 18.00 på Facebook, Instagram och på den här webbsidan. Alla digitala gudstjänster och musikupplevelser som sänds samlar vi här.