Foto: Royne Mercurio

Griftegårdsverksamheten

Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för Linköpings centrala griftegårdar, griftegården i Lilla Aska och kyrkogården i Landeryd.

Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begravningsverksamheten i våra församlingar. I huvudmannaskapet ingår att anordna och hålla ett tillräckligt antal gravplatser, även för de som inte tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund, att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering och att tillhandahålla lokaler för begravningsceremonier. Dessutom ingår att sköta kyrkogårdar och begravningsplatser.

Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för Linköpings centrala griftegårdar, griftegården i Lilla Aska och kyrkogården i Landeryd. En griftegård är en begravningsplats som inte ligger i anslutning till någon kyrka. På de centrala griftegårdarna finns ett begravningskapell, i Lilla Aska finns tre kapell och ett krematorium. Personalen på griftegårdsexpeditionen handlägger alla administrativa uppgifter i samband med begravningar.

Lyssna på berättelser om människoöden

Nu kan du göra en egen guidad tur bland linköpingsprofiler på Centrala griftegårdarna.

Askaleden

Huvudtanken med Askaleden är att den ska vara en meditationsled med möjlighet för gravbesökare och sörjande att i anslutning till griftegården kunna ta en promenad och fundera över sorg, saknad, liv och död.

Kontakta griftegården

Har du frågor kring begravningar, gravplatser eller gravskötsel mm är du välkommen att kontakta oss på griftegården.

Våra griftegårdar

Griftegårdsenheten ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra. Linköpings Domkyrkopastorat ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och kyrkogården i Landeryd.

Gravskötsel

Här hittar du 2024 års prislista för gravskötsel och växter.

Begravning

Om du förlorar någon som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Välja gravsten

Att välja gravsten är inte alltid så lätt. Vad som avgör vilket val man till sist gör är högst privat, baserat på känsla, kunskap och ekonomi. Vi vill gärna öka kunskapen om vilka alternativ som finns till att köpa nytt.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Den som är medlem i Svenska kyrkan, dvs kyrkotillhörig, betalar en kyrkoavgift och får då en kostnadsfri begravningsgudstjänst med präst och kyrkomusiker. Väl anpassade lokaler för minnesstund finns också att boka kostnadsfritt i de flesta av våra kyrkor.

Sök gravsatta

Här kan du söka på gravsatta på Centrala- och Lilla Aska griftegårdar samt Landeryds kyrkogård.

Kulturvård och gravvårdshantering

I vår dagliga verksamhet bedriver vi fortlöpande ett kulturvårdande arbete inom ramen för kulturminneslagen.

Allmänna bestämmelser

För allas trivsel finns det vissa bestämmelser på våra griftegårdar.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se