Arbetsplan

Lokal Arbetsplan

VÅRA LEDORD
Olikhet - Lika värde - Tryggt - Roligt
Respekt - Ansvar - Lärorikt - Utvecklande

LOKAL ARBETSPLAN
19-09-20 Lokal arbetsplan

Likabehandlingsplan för förskolan Ängeln

18-08-01  Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan arbetar aktivt för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
För att ta del av vårt arbete med detta, kontakta förskolan för att få aktuellt material.