Luncher

Mat, gemenskap och lite andlig spis.

berga kyrka

Tors 12.00, 30 kr

ansgarskyrkan, gottfridsberg

Gottegemenskap 
Ons 12.00, 50 kr
Jämna veckor fortsätter eftermiddagen med fika och program från 13.00.

mikaelskyrkan, ryd

Tors 12.00, 30 kr. Andakt 11.50

skäggetorps kyrka

Ingen lunch under hösten 2021