Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Behöver du hjälp?


  • Känner du dig ensam och isolerad eller längtar efter någon som lyssnar? Är du asylsökande och behöver råd i ditt ärende?
  • Har du ekonomiska problem där du är i behov av rådgivning?
  • Upplever du att dina rättigheter fråntagits dig eller är du osäker på vad du har för rättigheter?
  • Är du osäker på var hjälpen kan finnas?

Ibland kan det vara svårt att navigera och söka hjälp på egen hand. Man vet inte vart man ska vända sig eller vem man ska fråga. Vi på Diakonicentrum arbetar med att tillsammans med dig guida och hjälpa dig vidare till den person eller det sammanhang där just dina behov kan mötas upp. Diakonicentrum har ett stort nätverk i både Svenska kyrkan men också bland andra samhällsaktörer.

Vi arbetar också i olika nätverk med asyl och människorättsfrågor. Vi har kontakt med sak-kunniga personer och jurister som man kan rådfråga. Ibland finns det väldigt få möjligheter till att aktivt agera, men vi erbjuder alltid lyssnande samtal och förbön.

Stöd och rådgivning

Känner du dig vilsen och vet inte hur du ska kunna gå vidare i ditt liv? Har du ekonomiska problem där du är i behov av stöd och rådgivning? Upplever du att dina rättigheter fråntagits dig eller är du osäker på vad du har för rättigheter?

Ibland blir man drabbad av oväntade saker i livet som arbetslöshet, sjukdom eller separation. Man hamnar i situationer som man inte alls var förberedd på eller upplever att man klarar av att hantera.

Hur ska nu livet se ut? Hur kan man gå vidare?

Vi på diakonicentrum arbetar med att tillsammans med dig guida och hjälpa dig vidare till den person eller det sammanhang där just dina behov kan mötas upp.

Flykting och asylfrågor

Är du asylsökande och behöver råd och stöd i ditt ärende? Känner du någon som söker asyl i Sverige och vet inte hur du ska kunna hjälpa personen? Är du gömd och undrar hur du ska kunna gå vidare?

Det kan vara oerhört svårt att förstå den svenska asylprocessen. Hur går det till? Vad är viktigt? Varför är det ingen som lyssnar?

Vi på Diakonicentrum arbetar med att stötta personer som söker asyl i Sverige eller människor som i sin tur stöttar asylsökande. Vi lyssnar alltid på din historia och försöker ge goda råd hur man kan tänka och agera. Diakonicentrum arbetar i olika nätverk med asyl och människorättsfrågor. Vi har också kontakt med sakkunniga personer och jurister som man kan rådfråga. Ibland finns det väldigt få möjligheter till att aktivt agera, men vi erbjuder alltid lyssnande, samtal och förbön.

Diakonal utveckling

  • Arbetar du med sociala eller diakonala frågor och vill hitta samarbetspartners?
  • Kommer du i kontakt via ditt arbete med människor som är i behov av någon form av stöd eller rådgivning?
  • Vill du vara med och utveckla det diakonala arbetet i tillsammans med Svenska kyrkan?
  • Skulle du vilja veta mer vad Svenska kyrkan erbjuder för diakonalt arbete?
  • Vet du inte vart du ska vända dig med dina frågor?

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt person i stora organisationer. Vem ska man vända sig till och prata med? Vem har ansvar för vilket område?

Diakonicentrum arbetar med att underlätta för olika myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar, kyrkor etc att sprida väsentlig information till berörda i våra organisationer. Men också att bygga nätverk med olika samhällsaktörer som arbetar professionellt och ideellt med sociala frågor.

Vi på Diakonicentrum vill vara en naturlig och enkel port in i Svenska kyrkan för myndigheter såväl som föreningar. Vi tror att om man samordnar och samverkar kring dessa frågor kan man åstadkomma så mycket mer tillsammans.

Därför vill Diakonicentrum gärna komma i kontakt med dig som är intresserad av att bygga nätverk och relationer samt utveckla diakonalt arbete.