Tannefors kyrka
Foto: Annika Möller

Tannefors kyrka

Tannefors kyrka ligger i stadsdelen Tannefors i hörnet Augustbergsgatan-Vetegatan. Den är ritad av arkitekterna John och Axel Kandell.

Kyrkan invigdes 28 november 1964. Den är uppförd av rödbränt tegel och består av ett torn med vapenhus i bottenplanet, ett rektangulärt långhus, sakristia och samtalsrum. Det låga vapenhuset med betongtak öppnar sig omedelbart mot kyrkrummet, som präglas av samma exakta renhet som exteriören. Koret domineras av ett mycket långsträckt fristående altarbord med skiva av kolmårdsmarmor, som ligger på fyra stående block i samma material. Dopfunten är även den gjord av marmor från Kolmården.

Doptid finns på söndagar.

Kyrkan rymmer 150 sittplatser. I anslutning till kyrkan ligger församlingshemmet med Birgittasalen, som rymmer max 70 personer. Där finns ett fullt utrustat kök med storköksdiskmaskin.

Kyrkan har egna p-platser vid gudstjänst och dop. I området runt kyrkan finns det gott om parkeringsmöjligheter.