En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förtroendevalda

Förtroendevalda i Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkorådet

Ledamöter

Anna Lundblad (POSK) ordförande
Kärstin Brattgård (S) vice ordförande
Per Åkerström (POSK) andre vice ordförande
Magdalena Lennmarken (S)
Kerstin Johnsson (S)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MPDGISK)
Hans Eneroth (C)  
Malin Attervåg (POSK)
Göran Ericsson (POSK)
Margareta Engvall (POSK)
Per Eric Lindgren (POSK)
Anders Landström (BA)
Mattias Bähr (domprost)

Ersättare

Anita Jonasson Kroon (BA)
Jenny Carlenius (POSK)
Birre Waern (KR)
Gunilla Almesåker (FISK)
Roger Jönsson (VISK)
Albert Shihadeh (S)
Elisabeth Lietha (C)

Kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat

Adell, Niklas – ledamot 
Almesåker, Gunilla – ledamot
Andersson, Christine – ersättare 
Attervåg, Malin – ledamot 
Barkland, Åsa – ledamot 
Bergfasth, Cecilia Gyllenberg – ledamot
Björnståhl Magnusson, Gunilla – ersättare
Boström, Torbjörn – ersättare
Brattgård, Kärstin – ledamot 
Broman, Gunnar – ersättare 
Cernvall, Jacob – ersättare 
Cras, Cecilia – ledamot 
Danielsson, Solveig – ersättare 
Ehrenkrona, Carin – ledamot 
Eneroth, Hans – ledamot 
Ericsson, Göran – ledamot 
Erlandsson Starwing, Madelaine – ersättare 
Gennebäck, Gunnel Öman – ersättare 
Gunnarsson, Göran – ledamot 
Gustafsson, Emelie – ledamot 
Hammarsten, Dan – andre vice ordförande 
Ingelsson, Urban – ersättare
Jagerfelt, Lars – ledamot 
Jarlbråten, Cenneth – ledamot 
Johnsson, Bo – ledamot 
Johnsson, Kerstin – förste vice ordförande 
Jonasson Kroon, Anita – ledamot
Jonsson, Per – ledamot
Jönsson, Roger – ledamot 
Karlsson, Cecilia – ersättare 
Kihlberg, Johan – ledamot 
Kullberg, Richard – ersättare 
Landström, Anders – ledamot 
Larsson, Per – ersättare 
Lennmarken, Magdalena – ledamot 
Lietha, Elisabeth – ersättare 
Lindgren, Per Eric – ersättare 
Lindskog, Ulla – ersättare 
Ludvigsson, Anne – ersättare
Lundblad, Anna – ledamot 
Noregran, Daniel – ordförande 
Numminen, Eva – ersättare
Rådström, Ivan – ledamot 
Shihadeh, Albert – ledamot 
Storm, Christel – ledamot 
Surjan, Esther – ledamot 
Tekkeden, Janin – ersättare 
Thorsén, Lena Skaring – ersättare 
Töråsen, Marita – ersättare 
Waern, Birre – ledamot 
Åkerström, Per – ledamot

Protokoll

Här hittar du protokoll för kyrkofullmäktige och kyrkorådet.