Meny

Att växa med ansvar

Vi kan vara tillväxtplats för unga på många olika sätt.

Ta musikern i barnet på allvar. Ge tillfällen till sång och spel i gudstjänst och konsert. Upprätta en kanal till gudstjänsten genom att förbereda den tillsammans – reflektera över text, Gud eller världen. Skapa en arbetsgemenskap med de unga.

Att ha förebilder i sin vardag, att bli förebild för någon annan, att vara lekledare, att hålla i en stämrepetition, att anförtros ett uppdrag på orgelpallen eller vid andakten på serviceboendet – allt detta gör skillnad och ger mognad. Att formulera sitt kunnande för att lära ut det till någon annan fördjupar kunskapen. Att bli tagen i anspråk ger mening och sammanhang. När vi delar ut riktiga ansvar växer barn och ungdomar. Vi vuxna behöver släppa taget och låta saker bli annorlunda än om vi själva hade gjort dom. Vi får reflektera över våra egna ramar.

Hur ger vi utrymme för ungas ansvarstagande i grupper och gudstjänst? Hitta ansvar att dela ut.