Att växa med ansvar

En arbetsgemenskap i musiken

Vi kan vara tillväxtplats för unga på många olika sätt. Dom kan ta ansvar för stämrep, lekar och sensusrapportering. De kan vara registranter, ackompanjatörer, arrangörer eller vikarier. Reflektera över evangelietexten, Gud eller världen tillsammans och upprätta på så vis en kanal till gudstjänsten. Räkna med dom unga i analysen av musiken. Här hittar vi kanske våra efterträdare (musiker/ präst/ pedagog/ diakon)?

Att ha förebilder i sin vardag, att bli förebild för någon annan, att anförtros ett uppdrag på orgelpallen eller vid andakten på serviceboendet – allt detta gör skillnad och ger mognad. Att behöva formulera sitt kunnande för att lära ut det till någon annan fördjupar kunskapen. Att bli tagen i anspråk ger mening och sammanhang. När vi delar ut riktiga ansvar växer barn och ungdomar. Vi vuxna behöver släppa taget och låta saker bli annorlunda än om vi själva hade gjort dom. Därmed behöver vi också reflektera över våra egna ramar.

Hur ger vi utrymme för ungas ansvarstagande i grupper och gudstjänst?
Hitta ansvar att dela ut. Ta musikern i barnet på allvar.