Barnens altarskåp

Den livsviktiga leken

När man går in i kyrkan kan det vara som att komma in i en annan värld där det mesta är annorlunda. Här är det högt i tak, ljudet ekar, människor bär speciella kläder och musiken låter annorlunda. Böner, bekännelser och lovsång ljuder. Här möts dåtid, nutid och framtid.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken hanterar barn det de redan kan och det de vill lära sig att förstå. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande. Här stimuleras också förmågan att samarbeta och lösa problem. Lek är liv!

Barnens altarskåp är ett sätt att bjuda in barnen till att utforska kyrkans värld och livets frågor på sina egna villkor! Altarskåpet står öppet för alla som kommer in i kyrkan.  Det står på Domkyrkans södra sida. Vid skåpet finns det informationsfoldrar.

Altarskåpet är tillverkat i Västerås stift av Västerås möbelhantverk och textilkonsulenten i Västerås stift. Det första skåpet står i Västerås domkyrka och invigdes 2009. Numera finns också altarskåp bl.a i Nora, Leksand och Kungsholm i Stockholm. Tack vare en donation till Linköpings domkyrkoförsamling av änkefru Elin Jacobsson Björck har köpet möjliggjorts.

Information: 
Eva Karlsson
Telefon: 013-30 37 27
E-post: eva.karlsson@svenskakyrkan.se