Domkyrkans västfasad

När västfasaden uppfördes var den försedd med tre portaler och ett praktfullt rosettfönster över mittportalen.

När Helgo Zettervall 1886 ritade tornet vi ser idag så fick det en rikt utformad västportal i nygotisk stil med en spetsbågog tympanonfris utan bild.

Hundra år senare, 1986, tillkom en mosaik skapad av konstnären Bengt Olov Kälde. Den framställer Majestas Domini med en tronande Kristus omgiven av Maria och Johannes Döparen, tillsammans med katedralens skyddshelgon S:t Petrus och S:t Paulus, samt östgötahelgonen Heliga Birgitta och Nicolaus Hermanni mot en bakgrund av guldmosaik.

S:t Petrus/ Sankte Per och Heliga Birgitta återfinns också som statyer på Domkyrkans ytterväggar. Olle Hjortzberg (1872-1959) skapade 1921 monumentet över den heliga Birgitta på Domkyrkans södra fasad. Det är en avgjutning av träskulpturen som finns i Vadstena Klosterkyrka.