Mina önskemål

Till den som ordnar med min begravning.

Här kan du ladda ner blanketten "Mina önskemål". Genom att fylla i blanketten berättar du för de efterlevande hur du tänkt dig din begravning.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.griftegard@svenskakyrkan.se