Mina önskemål

Till den som ordnar med min begravning.

Här kan du ladda ner blanketten "Mina önskemål". Genom att fylla i blanketten berättar du för de efterlevande hur du tänkt dig din begravning.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se