Mina önskemål

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon, så att dina närmaste vet hur du vill ha det och vad du tycker är viktigt.

Dina anhöriga ska enligt begravningslagen ta hänsyn till dina önskemål så långt det är möjligt. Det gäller oavsett om önskemålen är skrivna eller oskrivna.

Du kan formulera dina önskemål fritt eller använda en ifyllningsbar blankett som Svenska kyrkan tagit fram. Fyll i blanketten och ha den i säkert förvar.

Blanketten Mina önskemål om begravning.

Oavsett om du formulerar ett eget dokument eller om du använder Svenska kyrkans, är det bra att fundera över saker som

  • på vilken ort och kyrkogård du vill begravas

  • om du vill kremeras eller begravas i kista

  • vilken typ av gravplats du vill ha, till exempel minneslund, askgravlund, askgravplats, befintlig familjegrav, kistgravplats eller urngravplats. Läs om olika gravskick.

  • om du vill att din aska istället ska strös ut över land eller över vatten

  • val av kista och urnaval av svepning

  • eller svepdräkt

  • begravningsceremoni och avsked

  • minnesstund.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se