Foto: Royne Mercurio

Gudstjänster och öppettider

Här hittar du gudstjänster och öppettider i Skäggetorps kyrka.

Öppettider

Mån-tors 08.30-16.00
Tis 08.30-19.30
Ons 08.30-16.00
Tors 08.30-17.30
Fre  08.30-12.00

Gudstjänster

Morgonbön mån-fre 08.50
Kvällsmässa tis 18.30
Lunchmässa ons 11.30
Mässa sön 10.00 med skattkistan och barnens samling

För detaljerat gudstjänstprogram, se i webbkalendern eller ladda ner appen Kyrkguiden (se nedan).

En hand håller i en mobil med skärmbild om kyrkguiden som visar adressen för kyrkan.

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till kyrkan och alla anställda.

Skattkista och Barnens samling

Varje söndag har vi ett moment i gudstjänsten som heter Skattkistan, där barnen är i centrum. Därefter går barnen till Barnens samling i Gabrielsrum och fortsätter med  att prata, leka, pyssla, sjunga dagens tema. Vi kommer tillbaka till nattvarden.

Alla är välkomna i Guds hus

  • Vi firar nattvard varje söndag, och alla är välkomna att delta i denna måltid. Om Du har svårt att komma fram till utdelandet, meddela gärna en präst eller en gudstjänstvärd, så kommer vi till Dig i bänken.
  • Barns närvaro är en gåva i kyrkan och en påminnelse om att vår församling växer. Välkomna barnen och ge gärna föräldrarna ett uppmuntrande leende!
  • Kom ihåg att sättet vi välkomnar människor i kyrkan -barn samt vuxna -direkt påverkar hur de ser på kyrkan, Gud och andra. Låt alla få känna sig hemma i detta lovsångens hus.

En särskild hälsning till dig som är småbarnsförälder

  • Gud skapade spralliga barn - ibland är det lugnare att barnen får röra sig i rummet än att tvingas sitta still.
  • Sitt gärna långt fram där barnen lättare kan se och höra vad som händer vid altaret. De kan bli uttråkade av att se andras bakhuvuden.
  • Förklara stillsamt mässans moment och vad alla gör.
  • Sjung med i psalmerna, be med i bönerna och var med i församlingssvaren. Barn lär sig liturgin genom att härma  Dig.
  • Det finns även en hörna längst ner i kyrkan med böcker, pussel, lite leksaker samt kritor och papper.

Gudstjänst är något vi firar tillsammans. Gudstjänst är fest och gemenskap och inte en föreställning. Vår längtan är att varje gudstjänst ska engagera, beröra, glädja, trösta, utmana.

De första kristna firade gudstjänst i hemmen. De träffades en gång i veckan, på söndagen som var Jesu uppståndelsedag. Då berättade man händelser ur Jesu liv, läste ur någon av apostlarnas brev och delade bröd och vin. Genom århundraden har gudstjänsten utvecklats, men det ursprungliga mönstret finns kvar.

Ett rikt mänskligt liv innebär att vi både får ta emot och ge - jag vill inte bara få utan jag vill också ge av det jag kan och har fått som gåva. Därför är vi många som på olika sätt deltar i arbetet bland annat i förberedelserna av söndagens högmässa.

Vi tänker: Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

Gudstjänsten är till för alla, lika olika, här får vi mötas och växa i gemenskap och samhörighet med Gud och varandra. Barnen har en självklar hemmahörighet i vårt gudstjänstliv och i Högmässan delar vi alltid en stund runt barnens skattkista, därefter finns det möjlighet att gå till Barnens egen samling.

Är Du intresserad av att vara med i en gudstjänstgrupp som tjänstgör ca en söndag i månaden?