Verksamhet

Om Ängeln

Förskolan Ängeln är en förskola som drivs av Linköpings Domkyrkopastorat, Svenska kyrkan. Förskolan är en av Linköpings kommuns fristående utförare.

Förskolan följer skolverkets läroplan för förskola, Lpfö 18.
Linköpings skolplan och Linköpings Domkyrkopastorats församlingsinstruktion ligger också till grund för verksamheten.

Pedagogisk verksamhetsidé

Läs mer om vår pedagogiska verksamhetsidé här

KVALITETSREDOVISNING 2020
20/06/22 Kvalitetsredovisning

kvalitetsredovisning 2019

19/06/17 Kvalitetsredovisning

kvalitetsredovisning 2018

18/06/18 Kvalitetsredovisning

 Värdeord för förskolan är:

- TRYGGT OCH ROLIGT
- RESPEKT OCH ANSVAR
- LÄRORIKT OCH UTVECKLANDE
- OLIKHET OCH LIKA VÄRDE
- JAG + DU = VI

På våra förskolor Himlaliv, Pärlan och Ängeln vill vi bygga vår verksamhet kring dessa värdeord; Tryggt, Roligt, Respekt, Ansvar, Lärorikt, Utvecklande, Olikhet och Lika värde.

För att skapa en trygg verksamhet tycker vi det är viktigt att barn och vuxna känner sig sedda, delaktiga och respekterade. Det behövs även närvarande och medforskande pedagoger och tydliga rutiner. Vi vill att förskoletiden ska vara rolig, lustfylld och att alla ska känna att de lyckas. Vår ambition är att ge barnen förutsättningar att ta ansvar och visa respekt för varandras åsikter och beslut samt för våra miljöer.

Vi vill att våra miljöer ska vara så lärorika och utvecklande som möjligt, därför ser vi över vårt material kontinuerligt. För barnens utveckling och fortsatta lärande är det viktigt att de får tillfälle att stanna upp och bli förtrogna i sin kunskap.

Våra olikheter berikar verksamheten och är därför av stort värde. Vi tycker att ingen är bättre än någon annan, bara olika. Alla har lika värde och är viktiga för helheten.

Så som jag vill bli bemött ska jag bemöta andra. – Konfucius 500år f.Kr.

Läs mer om vår lokala arbetsplan och våra ledord här.

Förskolan är en del av Domkyrkoförsamlingens barn- och familjeverksamhet. Det innebär att viss verksamhet drivs tillsammans med personal från församlingens övriga arbete. Förskolan deltar också i församlingens gudstjänster för barn.

Antal platser 

Förskolan har plats för ca. 20 barn.

Verksamheten är åldersindelad och projektinriktad. Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra barnens kompetens och stärka deras självkänsla.

Regler och riktlinjer

Förskolan följer Linköpings kommuns köregler och riktlinjer.

Avgifter

Förskolan följer Linköpings kommuns regler för maxtaxa.

Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1382 kr/månad.
Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 922 kr/månad.
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 461 kr/månad.
Barn 4: 0% av inkomsten

För barn 2-5 år som enbart vistas i förskolan 3 timmar per dag under terminstider är verksamheten avgiftsfri. För barn 3-5 år med tillsynsbehov som har plats på förskola betalas avgift motsvarande 70 % av maxtaxan från den 1 augusti då barnet fyller 3 år. 

Barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är eller blir arbetslös/föräldraledig har rätt till plats i förskola 15 timmar per vecka. För barn 1-2 år betalas avgiften enligt maxtaxan. Från det år då barnet fyller 3 år betalas en avgift motsvarande 17% av maxtaxan.

Förskolan tillhandahåller inkomstblankett vid start, vilken vårdnadshavare fyller i och sedan lämnar till förskolan.

Öppethållande

Förskolan är öppen måndag till fredag.
Under juli månad är förskolan semesterstängd.

Mat

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål.
Personalen ansvarar för tillredning av frukost och mellanmål.
Lunchen tillagas av en cateringfirma som levererar den i värmeskåp till förskolan ca 1/2 timme innan den serveras. Barnen erbjuds frukt på förmiddagen.

Föräldrasamverkan

Förskolan tillämpar en form av samverkan som kallas föräldraresurs. Det innebär att man som förälder är en resurs för förskolan när behov föreligger. Med behov menas arbete i barngrupp när ordinarie personal planerar eller är borta från förskolan. Föräldraresursen är två dagar/familj och år. Resursen planeras av förskolechefen och meddelas i god tid.

Firande av traditioner.

Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre.
Vi vill förbättra vår verksamhet med hjälp av era synpunkter.

Rutiner för synpunkter och klagomål.

Fotografering i förskolan.

Frågor och funderingar besvaras gärna av rektor Pia Strömqvist. Tel. nr: 013 - 30 35 40