Dop i Svenska kyrkan

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv.

Vi välkomnar dig i Guds gemenskap och tar emot dig med glädje, kärlek och förväntan.

Med de orden välkomnas den som döps in i Svenska kyrkan i samband med dopet. Dopet är en fest som är förknippad med en djup glädje då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Den är en högtid för både familj, vänner och församling. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopet rymmer en stor hemlighet. Dopet är en gåva från Gud som skapat oss och vill våra liv. I dopet förklarar Gud sin kärlek till oss genom det löfte som Jesus ger åt dem som döps: "Jag är med er alla dagar till tidens slut". 

Man kan döpas när som helst i livet

Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt. Den som döps som tonåring eller vuxen är medveten om vad som sker på ett annat sätt än det lilla barnet och det betyder att den personen kan säga ”ja” till sitt dop. Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i sin kärlek.

VAD FÖRVÄNTAS AV FÖRÄLDRARNAS TRO?

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är just en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Dopgudstjänsten kostar ingenting

Vare sig dopet sker i den egna eller någon annan församling så är dopgudstjänsten kostnadsfri.

Dopet är medlemsgrundande

Genom dopet blir man formellt medlem i Svenska kyrkan.  I den lokala församlingen kan du ta del av bland annat gudstjänster, konserter, körer, bibelgrupper, samtal och gemenskapsträffar. Den som är medlem i Svenska kyrkan, och har en inkomst, betalar en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Denna avgift är skild från begravningsavgiften som alla svenska medborgare betalar.

Vi har inte omdop

Om du är döpt i en annan kristen kyrkas ordning, erkänner Svenska kyrkan det dopet. Det innebär att om du är döpt i t ex katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan eller i pingstkyrkan, så gäller det dopet. Det behövs inget nytt dop, ditt dop räcker hela livet ut. Du är välkomnad in i den världsvida kristna kyrkan.  Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan, kontakta din lokala pastorsexpedition som då registrerar dig.

Att välja fadder

Ofta väljer föräldrarna en eller flera faddrar till sitt barn. En fadder måste vara döpt i en kristen kyrkas ordning, alltså inte tillhöra en annan religion. En fadder måste vara minst 12 år gammal, och undantagsvis behöver inte faddern vara fysiskt närvarande t ex vid drop in-dop.

Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i dess fortsatta liv, hjälpa barnet att förstå vem Gud är och att be för barnet. Faddrarna kan också fungera som hjälp och stöd till föräldrarna efterhand som barnet växer upp. Läs mer om faddrar här

Ett litet utomhusdop i vintertid vid ett öppet vatten.

Boka dop

Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa eller mejla vår pastorsexpedition.