Vårt kulturarv

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia, men de är inga museer. Här firas regelbundet gudstjänster, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Kyrkobyggnaden väcker känslor. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Ett levande kulturarv

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum.

Kulturvård och gravvårdshantering

I vår dagliga verksamhet bedriver vi fortlöpande ett kulturvårdande arbete inom ramen för kulturminneslagen.