Linköpings Gosskör

Linköpings Gosskör bildades 2012 och är en slagkraftig röst i Linköpings och Östergötlands musikliv. Som en fyrstämmig kör för pojkar mellan 8-25 år är den unik i vår region och består av drygt 75 killar från Linköping med omnejd.

Sången

Sången tar dig ut på resor – vi träffar sångare från andra delar av Sverige och från andra länder. I Linköpings Gosskör får du vara med om stora konserter, sjunga i medeltida katedraler och samarbeta med gästande musiker. Vi sjunger ny musik och mästerverk med rötter i förra årtusendets början.

Utbildningen

I gosskören får du en rejäl musikutbildning – gratis. Här tränar du din röst, din musikalitet och kreativitet, in förmåga till fokus och samarbete. Här lär du dig musikteori: begrepp, notläsning och ackorduppbyggnad. Körsång är dessutom en bra språk- och lästräning.

Gemenskapen

Linköpings Gosskör är en kör för killar mellan 8 och 25 år. I kören behöver tioåringen och nittonåringen varandras musikalitet, vänskap och fokus. Killarna tar hand om varandra, lär av varandra och hjälper varandra att utvecklas. Här finns vänner för livet.

Kören i kyrkan

Linköpings Gosskör är en del av Svenska kyrkan i Linköping och sjunger regelbundet i gudstjänster.

Att söka till kören

Kören söker inte färdiga sångare utan killar som gillar musik och som vill utmanas tillsammans med andra. Kom på våra drop in-provsjungningar eller kontakta oss körledare. Provsjungningen är enkel och du behöver inte förbereda något inför den.

Du kan hitta information om kommande provsjungningar på På Gång sidan

Hur är kören uppbyggd?

Som ny börjar man i Aspirantkören. Här lär man sig grunderna i körsång. Efter ett till två år flyttas man upp i Diskantkören och sjunger sopran eller alt. När man hamnar i målbrottet finns en målbrottsgrupp och efter målbrottet går man vidare till Coro Netto, manskören, där man sjunger tenor, bas eller countertenor. Coro Netto fungerar både som en egen ensemble och som mansstämman i Konsertkören, som de bildar tillsammans med Diskantkören.

Kontakt

Är du nyfiken eller har frågor kontakta någon av oss!

Lovisa Kronstrand Alinder, 013-30 35 87
lovisa.alinder@svenskakyrkan.se

Vivi Boozon, 013-30 38 13
vivi.boozon@svenskakyrkan.se