Linköpings Gosskör

Linköpings Gosskör bildades 2012 och är en slagkraftig röst i Linköpings och Östergötlands musikliv. Som en fyrstämmig kör för pojkar mellan 8-25 år är den unik i vår region och består av drygt 75 killar från Linköping med omnejd.

Det här är Linköpings Gosskör

Här kan du läsa mer om Linköpings Gosskör.

Grupperna

Gosskören övar i Domkyrkans församlingshem på Läroverksgatan 9

Dirigenterna

Lovisa Kronstrand Alinder leder Linköpings Gosskör tillsammans med Vivi Boozon sedan starten 2012.