Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning. 
Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. Den 25:e maj 2018 blev förordningen svensk lag. 

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

BEGÄRA UTDRAG AV PERSONUPPGIFTER

För att få veta vilka uppgifter Linköpings domkyrkopastorat behandlar om dig, skickar du en undertecknad begäran till Linköpings domkyrkopastorat, Box 2037, 580 02 Linköping.

Du har även rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Observera att Linköpings domkyrkopastorat enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för pastoratets egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten.  Telefonnummer till Linköpings domkyrkopastorats växel är 013- 30 35 00. 

DATASKYDDSOMBUD

Linköpings domkyrkopastorats dataskyddsombud är Erika Malmberg. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till henne:
072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se