Vårt miljöarbete

Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka där vi tillsammans bär ansvar för att dela skapelsens gåvor på ett rättvist och hållbart sätt. En rättvis fördelning omfattar både dagens och kommande generationers behov. Ett hållbart samhälle förutsätter att vi hushållar med naturens resurser och skyddar ekosystemens livsbringande tjänster.

Kretslopp och biologisk mångfald

”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel”. Människan är själv både en del av skapelsen, beroende av den och satt att förvalta den.” Så börjar Linköpings domkyrkopastorats miljövision.

Energi och hållbarhet

En viktig del av Linköpings domkyrkopastorats miljöarbete är installation av solceller samt energiåtervinning.

En fossilfri fordonspark

Hela fordonsparken på våra griftegårdar, även tunga fordon och maskiner, drivs helt fossilfritt.

Miljödiplom för 2017

Linköpings krematorium har fått miljödiplom av Energifabriken för arbetet att minska utsläppen av växthusgaser.