Begravningsgudstjänst

Begravningen är för många platsen för att sätta punkt. Resan på jorden i tid och rum behöver få ett avslut. När vi inte längre kan göra det vi önskar för en älskad får vi överlämna för att kunna gå vidare.

Begravning i Svenska kyrkan är en gudstjänst. Prästen ansvarar för gudstjänsten. Tillsammans med prästen kan du välja bibeltexter och planera begravningsgudstjänsten. Väldigt mycket får plats inom en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Det finns en vila i det som är tradition och beprövad erfarenhet och samtidigt finns i kyrkan en beredskap för att möta behovet av delaktighet, utrymme att få bidra och skapa det personliga avskedet. Väldigt mycket är möjligt.

Låt processen ta tid och diskutera vad som blir bra, med präst, musiker och övriga familjen eller vännerna. Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. 

Bibeltexter och agenda för begravningsgudstjänst

Klockringning
Musik
Samlingsord
Psalm
Griftetal
* Överlåtelsen
Prästen lägger mull tre gånger på kistan eller tecknar korstecknet över kistan.

Bibelläsning
Psalm

Avskedstagande
Avskedstagande sker här eller efter Herrens bön och eventuell psalm.

Förbön
Herrens bön

Avslutning i kyrka eller kapell
Psalmmusik

Avskedstagande

Avskedstagande sker här eller före förbönen.
Psalm
Slutbön
Välsignelsen
Psalm
Musik
Sändningsord

Avslutning på kyrkogården

Psalm
Musik
Kistan bärs till graven. Klockringning kan förekomma.
Gravsättning
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Välsignelsen kan läsas här eller innan kistan bärs ut ur kyrkan eller kapellet.
Psalm
Sändningsord

GAMLA TESTAMENTET

Psaltaren 23:1–4, 73:23–26, 90:12, 103:15–17, 121:7–8
Jesaja 25:89
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

NYA TESTAMENTET

Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4

Begravningspsalmer

Här hittar du ett urval av psalmer som ofta förekommer vid begravningar.

Stöd i sorgen

Sorg tar plats och sorg tar alltid tid. Olika stor plats och olika lång tid, beroende på vad som hänt, vilka vi är och om vi låter andra hjälpa oss igenom.

Kontakta oss

Griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se

Hos griftegårdsexpeditionen kan du boka borgerlig begravning och även få svar på frågor som gäller gravplatser, gravskick eller gravskötsel. Har du funderingar kring kyrklig begravning är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen nedan.

Pastorsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Hos pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och kyrklig begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping