Livsviktigt

Livsviktigt är en föreläsningsserie som tar upp tänkvärda och livsnära ämnen. Tolv gratis föreläsningar 18.30 på tisdagskvällar i Domkyrkan. Höstens datum: 3 september - 19 november 2024.

Fika med smörgås 19.30. Mässa 20.00-20.40. 

23 januari 18.30

Antisemit, jag? En exposé över antisemitismen i Sverige
Ulrika Knutson – Journalist, författare, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism

Antisemitism och rasism är latenta företeelser i samhället, och de  präglas mycket av sin samtid. Den kristna kyrkans historiska roll för judehatet är central, men hatet har förvaltats av sekulära ideologier, som nazism, fascism och kommunism. Sedan den 7 oktober 2023 upplever världen ånyo en flodvåg av antisemitism, inte minst på sociala medier. Denna moderna våg bygger delvis på urgamla antisemitiska troper, som många användare inte är medvetna om.

30 januari 18.30

Fråga Jenny: om kroppen, själen och allt runt omkring
Jenny Jägerfeld – Psykolog, författare

Att möta de enskildas frågor i det offentliga rummet. Samtal med Jenny Jägerfeld, prisbelönt författare, och en uppskattad röst i frågespalter och i tv-program. Jenny delar med sig av erfarenheter och insikter om människan och livsfrågorna.

6 februari 18.30

Andlighet och storpolitik hos Dag Hammarskjöld
Staffan Carlsson – Diplomat och författare

Med utgångspunkt från sin bok Helgon och maktspelare. Dag Hammarskjöld som politiker kommer Staffan Carlsson att tala om samspelet mellan Hammarskjölds andlighet och hans politiska gärning. Kan andligheten hos honom bli grogrund för missförstånd om hans politiska gärning?

13 februari 18.30

Från Uppsalas Bäverns gränd till Gettysburg – om K O Broady och romanen Översten
Ola Larsmo – Författare, samhällsdebattör och gästprofessor vid LiU. 

Från misär i Uppsala till frälsning och karriär i USA. Om svensken Knut Oscar Broady som stred i det amerikanska inbördeskriget.

20 februari 18.30

Fiktiva otäckheter i en orolig verklighet
Mats Strandberg – Författare

I alla tider har människan dragits till det mörka i fiktionen. Monster dyker upp på såväl tidiga grottmålningar som i religiös konst, viktorianska romaner och filmer som toppar biolistan. Särskilt i oroliga tider ökar intresset. Samtal med Mats Strandberg, som själv säger att skräckgenren är hans säkerhetsventil när verkligheten känns för skrämmande.

27 februari 18.30

Om att skriva en bok och känna kärlek till sina karaktärer 
Åsa Liabäck – Författare och leg psykoterapeut

Ett samtal om hur ett manus växer fram från idé till färdig bok. Hur givande det kan vara med skrivande och den research som följer, och om kopplingen mellan författarskap och ett yrke som familjeterapeut. Åsa Liabäck är författaren bakom böckerna som utspelar sig i Ådala koloniområde i Linköping.

 

5 mars 18.30

Guldet - hästarna, ryttarna och miraklet. När drömmar blir till verklighet
Henrik Johnsson –Författare, översättare, producent och programledare

Vem är du när du står ett steg från att infria din dröm? Riskerar du allt eller backar du ut nöjd med tillvaron som du känner den? Henrik Johnsson berättar utifrån sin erfarenhet av personliga historier, som författare till flera självbiografier och som producent till över 90 program av ”Sommar i P1”.

12 mars 18.30

Jaget före laget – individuell coaching i grupp
Peter Gerhardsson, Förbundskapten för Sveriges damlandslag i fotboll

Om hur ”jaget före laget” skapar en stark grupp, och hur olika perspektiv på händelser är viktigt för en grupps utveckling. Vi är alla olika. En del gillar mer struktur i sitt liv och på fotbollsplan och en del lutar mer åt den kreativa sidan. Om hur acceptans för olikheter skapar en stark dynamik i en grupp och är viktigt för att nå framgång på och utanför idrotten.

19 mars 18.30

Om konsten att leva medan vi gör det
Karin Thunberg – Journalist och författare

Karin Thunberg talar om vardagens välsignelse, om åldrandets sorg och sötma, om kärlek, vänskap och arbete – och allt annat som ryms mellan köksfönstret och evigheten.

26 mars 18.30

Fatta mod - ge världen liv
Marika Markovits – Biskop i Linköpings stift

En personlig och filosofisk reflektion om andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta liv.

2 april 18.30

Landet utanför. Sverige och kriget 1943 - 1945
Henrik Berggren –Historiker och journalist

I den avslutande delen av sin trilogi om Sverige under andra världskriget skildrar Henrik Berggren de sista dramatiska krigsåren. Röster höjs för att ”lägga om kursen i de allierades riktning”. Men Sverige är fortfarande inringat av Tyskland och trots växande kritik går samlingsregeringen försiktigt fram. Med hjälp av dagstidningar, dagböcker, brev och romaner skildras vardagslivet i krigets skugga, i en tid då svensk neutralitet ställs på sin spets.

9 april 18.30

Om barn & konst och det livsviktiga mötet
Lisen Adbåge – Bilderbokskonstnär och författare

Samtal med Lisen Adbåge om att skriva och skapa, och om det starka mänskliga behovet att berätta och undersöka. Om barnens färska blick på konst – om allt som kan vara konst!  Om rikedomen litteraturen och konsten ger, och världen som öppnas. Om konstens funktion att få oss att känna, inte bara tänka. Och om barnens öppenhet också för det som av vuxna klassas som ”svårt”, och hur viktigt det är att få ta del av konst.

 

Här är alla foldrar sedan starten hösten 2017. 

Ht 2017
Ändring i foldern: 7 november, Paul Tenngart, lektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet föreläste om ”Livsvittnet Majken Johansson” (frälsningssoldat).
Paul Tenngart ersatte föredraget med Jayne Svenungsson som fick flyttas till våren 2018, för hon blev invald i Svenska Akademien och fick förhinder.

Vt 2018

Ht 2018
Ändring i foldern: 20 november, Pelle Pelters Doktor i sociologi och lektor i hälsopedagogik vid Högskolan i Halmstad, föreläste om ”Hälsofrälsning åt folket! – Hälsokulten som en religion för vår tid?” Pelle Pelters ersatte föredraget med Barbro Wijma som fick förhinder, så det föredraget flyttades till hösten 2019.

Vt 2019

Ht 2019

Vt 2020
Ändring i foldern: Vi kunde bara genomföra programmen t. o. m. 10 mars p.g.a. pandemin. 

Ht 2020 Inställd! Inga program alls p.g.a. pandemin.

Vt 2021 Endast digitalt p.g.a. pandemin
Ändring i foldern: 9 februari, Birgitta Göransson Leg psykolog, leg psykoterapeut, och f.d. kriminalvårdsdirektör ”Människans inneboende kraft”  flyttades till hösten 2021.
2 mars, Pija Lindenbaum Författare och bilderboksmakare ”Bilderboken – en gemensam upplevelse för barn och vuxna”  flyttades till hösten 2021.

Ht 2021

Vt 2022

Ht 2022
Ändring i foldern: Niklas Rådström inställt.

Vt 2023

Ht 2023

Vt 2024