Förvaltning

Välkommen till Kyrkoförvaltningen!

Kyrkoförvaltning omfattar de stödfunktioner som våra nio församlingar behöver. Det gäller t ex ekonomi, personal, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT samt annan administrativ service. Kyrkoförvaltningen leds av en förvaltningschef och har följande enheter:

- Ekonomi och löneenheten
- Kommunikations- och serviceenheten inkl pastorsexpeditionen
- Kansliet
- Fastighetsenheten
- Griftegårdsenheten
- Lokalvårdsenheten

Kyrkoförvaltningens övergripande mål

Att tillhandahålla ett professionellt stöd med relevant kompetens som minimerar administrationsbehovet ute i verksamheten och på så sätt frigör resurser till församlingarnas kärnverksamhet. Att tillhandahålla väl genomarbetade och tydliga beslutsunderlag för beslutsorganisationen samt att verkställa och återkoppla fattade beslut.

Linköpings domkyrkopastorat har cirka 230 anställda.

Kontakt

Pastoratets växel 

013-30 35 00
linkoping.kyrkoforvaltning@svenskakyrkan.se

Mån-tors 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fre 08.00-12.00, 13.00-15.30 

Griftegårdsexpeditionen 

013-30 36 00
linkoping.griftegard@svenskakyrkan.se

Måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Pastorsexpeditionen

Hos Pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Måndag-fredag 10.00-12.00, 13.00-15.00 

Besöksadress

Linköpings domkyrkopastorat
Ågatan 40 
582 22 Linköping

Adress

Linköpings domkyrkopastorat
Ågatan 40
Box 2037, 580 02 Linköping

Faktureringsadress

Linköpings domkyrkopastorat
Fack 77801249
Box 15018
750 15 Uppsala 
eller PDF eller jpg via e-post till: 77801249@faktura.svenskakyrkan.se

 

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen berättar om verksamheten i våra församlingar i stan. Du kan läsa den här.