Landeryds församling

En plats där livets frågor tas på allvar och där Jesus Kristus är centrum.

2021 fortsätter med restriktioner

Tyvärr kan vi inte ha några fysiska gudstjänster under resten av januari (minst) på grund av smittorisken, men kyrkorna är öppna för stillhet och ljuständning och pastoratet sänder digitala böner.

Vi kan heller inte ha grupper, körer och vuxenverksamhet med fysiska möten men håller kontakten med deltagarna. Både föredrag, bibel- och psalmsamtal kommer att sändas på församalingens Facebook-sida, åtminstone så länge det inte kan ske fysiskt.

Om du scrollar ner hittar du öppettider, predikningar, digitala andakter, kontaktinfo till präst och diakon om du behöver samtala med någon mm.

Aktuell information finns också på församlingens anslagstavlor, Facebook-sidan samt i Corren.

Bild på månadsblad

Månadsblad

Alla fysiska gudstjänster är inställda under januari månad (åtminstone), men kyrkorna är öppna. Det finns för närvarande inget månadsblad att ladda ner.

Landeryds församling ligger i södra Linköping på gränsen mellan stad och land. Här bor ca 11 000 medlemmar i Svenska kyrkan som kan möta Gud och varandra bland annat i någon av våra två kyrkor, Landeryd och S:t Hans, eller i Hackeforsgården.

Högmässa firas i vanliga fall varje sön- och helgdag, kl 10 i Landeryds kyrka och kl 11 i S:t Hans kyrka. (Under juni-augusti gäller sommartiderna kl 18 i Landeryd och kl 10 i S:t Hans - men det kan komma att ändras på kort varsel). Grupper och mötesplatser för olika åldrar och intressen finns både i Ekholmen och i Hackefors. Många är engagerade på olika sätt och det finns alltid både plats för och behov av flera.