Landeryds församling

En plats där livets frågor tas på allvar och där Jesus Kristus är centrum.

2021 fortsätter med restriktioner

Tyvärr kan vi för närvarande inte ha några fysiska gudstjänster på grund av smittorisken, men kyrkorna är normalt öppna för stillhet och ljuständning och pastoratet sänder digitala böner på FB och på:
 https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/digitala-gudstjanster

Vi kan ofta inte ha fysiska möten verksamheterna, men håller kontakten med deltagarna i grupperna och meddelar dem när det är möjligt att börja träffas igen. Både föredrag, bibel- och psalmsamtal kommer att sändas på församlingens Facebooksida, åtminstone så länge det inte kan ske fysiskt.

Om du scrollar ner hittar du öppettider, predikningar, kontaktinfo till präst och diakon om du behöver samtala med någon, en kalender mm.

Aktuell information finns också på församlingens anslagstavlor, på Facebooksidan, i appen Kyrkguiden samt i Corren.

Bild på månadsblad

Månadsblad

Så länge de fysiska gudstjänster är inställda är kyrkorna ändå öppna för bön, stillhet och ljuständning. Men det finns inget månadsblad att ladda ner.

Landeryds församling ligger i södra Linköping på gränsen mellan stad och land. Här bor ca 11 000 medlemmar i Svenska kyrkan som kan möta Gud och varandra bland annat i någon av våra två kyrkor, Landeryd och S:t Hans, eller i Hackeforsgården.

Högmässa firas i vanliga fall varje sön- och helgdag, kl 10 i Landeryds kyrka och kl 11 i S:t Hans kyrka. (Under juni-augusti gäller sommartiderna kl 18 i Landeryd och kl 10 i S:t Hans - men det kan komma att ändras på kort varsel). Grupper och mötesplatser för olika åldrar och intressen finns både i Ekholmen och i Hackefors. Många är engagerade på olika sätt och det finns alltid både plats för och behov av flera.