Nattvardskärl

Domkyrkan använder medeltida nattvardskärl vid speciella tillfällen men också nyare i silver.

Silversmeden Olle Ohlssons nattvardssilver består av en större kalk samt fyra mindre kalkar och fyra oblatskålar. Samtliga kalkar har rund fot och svängt skaft med noder av rött glas samt cuppri med utåtriktade mynningar. Deras form påminner om medeltida kalkar. På den större kalken finns i foten fem infattade rubiner som symboliserar Jesu fem sår. Även oblatskålarna har rubiner. Invigt 1998.

Silversmeden Bo Kleverts nattvardssilver består av fyra kalkar av silver samt oblatskålar. Kalkarna har rund fot och ett rörformigt cylindriskt skaft som brytes av en nod av svart diabas med infattade förgyllda silverstavar. Oblatskålarna med små hänklar i silver vilar i skålar av svart diabas. Invigt 1997.
 

Om det är mer än en nattvardsstation, så är en av stationerna alltid alkoholfri. På söndagens högmässa är det stationen vid Heemskercks altartavla (Domkyrkans södra sida) som har alkoholfritt vin. Det är alltid riktigt vin i silverbägaren och alkoholfritt vin i keramikbägaren.