Vuxna

Här hittar du mötesplatser, möjligheter till fördjupning och samtal för dig som är vuxen.

Gottegemenskap

... är en öppen mötesplats i Ansgarskyrkan som vänder sig till daglediga, föräldralediga och pensionärer. Varje onsdag har vi lunch och fika klockan 12.00 – 13.00 och jämna veckor fortsätter vi gemenskapen med fika och programpunkt klockan 13.00 - 14.30. Lunch inklusive fika kostar 50 kr och endast fika 20 kr.

För mer information kontakta:
Anna Östergren
013-30 38 87 eller 013-30 38 92
anna.ostergren@svenskakyrkan.se

Mia Zetterlund
013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

Sorgegrupp

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon anhörig eller nära vän. Samarbete mellan Domkyrko/Gottfridsberg/S:t Lars - Tannefors.

Kontaktperson för Gottfridsberg:

Mia Zetterlund, diakon 013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

Samtalskvällar/frukostmöten

Med jämna mellanrum anordnar vi samtalskväller eller frukostmöten. Håll utkik här under ”aktuellt just nu” och ”kommande händelser”. 

Smågrupper

Tryck här om du vill gå med i en smågrupp eller veta mer om vad det är.

 

 

Diakoni

Diakoni är ett grekiskt ord som via kristet språkbruk tagits in i svenska språket. Det används för ett förhållningssätt med Bibelns Jesus som vår förebild, som stödjer och ger upprättelse åt människor i utsatta livssituationer.

Kyrkans diakoni gör tron konkret genom omsorg och stöd åt medmänniskan i såväl kroppslig som andlig nöd. I dagens samhälle där människovärdet är i fara, där välfärden urholkas och det sociala skyddsnätet i många stycken gått förlorat, växer behovet av insatser. De diakonala uppgifterna kan vara samtal/själavård, sociala insatser, uppsökande arbete, rekrytering, utbildning och ledarskap inom diakonins arbetsfält. 

Du är alltid välkommen att ringa om du undrar över något.

Mia Zetterlund, diakon 013-30 38 84, SMS: 070 - 597 91 80
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

Annika Kihlberg, diakon 013-30 38 86
annika.kihlberg@svenskakyrkan.se

Musik

Här hittar du alla olika sammanhang där du kan sjunga och musicera i Ansgarskyrkan.