Vad har förändrats efter renoveringen ?

Under 2016 genomgick S:t Lars kyrka en stor renovering och efter att ha varit stängd under ett år återöppnades den vid första advent 2016.

Ny entré

Den södra porten har öppnats som ny huvudingång och leder rakt in i det nymålade kyrkorummet. Väggar, tak och fönsterbågar har fått en ny fräschör. De nedre bänkarna har fått ge plats åt ett öppet kyrktorg. Här kan vi möblera upp för större evenemang, men också för mindre samlingar, utställningar och föredrag.

Nytt kyrkfönster

Den norra porten har blivit ett nytt kyrkfönster med en bild skapad av fotografen Staffan Löwstedt. Kanske upptäcker du en duva eller en olivkvist i bilden? Eller regnbågen som lyser upp vägen för vandrare som söker sig mot en viloplats?Symboler som påminner om Noas ark, om dopet, stadens folk och vår livsvandring finns i den mångtydiga bilden. Kyrkfönstret kommer att lysa ut mot stadens vandrare alla timmar på dygnet. Framför fönstret finns den nya dopplatsen med den medeltida dopfunten. 

Plats för större konserter

Vänder du blicken framåt mot koret och altaret så känner du igen väggen med symboler. Altaret från förra renoveringen 1956 har förändrats och gömmer en sten från kyrkans medeltida altare, som du kan se genom ett fönster i golvet. Altaret kan flyttas på en räls så att det blir plats för större konserter.

Nya församlingslokaler

Vänder du blicken till vänster ser du en receptionsdisk och en hörna för barnen. Läktaren har flyttats fram och bakom en vikbar glasvägg finns församlingssal, kapprum, toaletter, samtalsrum, kök och förråd. Här finns också en nedgång till den medeltida kyrkan, som finns under den nuvarande kyrkans golv. Den tidigare entrén kan användas som ingång till dessa lokaler eller bara vara öppen för besökare som vill tända ett ljus.

De nya församlingslokalerna kommer finnas tillgängliga när du tittar in i kyrkan. Du kanske träffar någon över en kopp kaffe eller har tid för ett samtal med en präst eller diakon.

Redan nu finns en grupp vardagsvärdar som tar emot i kyrkan. Kanske du skulle vilja bli en av dem? Prata med någon i receptionsdisken! 

Ny sakristia och nytt musikrum

Om du går uppför trappan till läktaren kommer du att upptäcka att orgeln är framflyttad. Här på läktaren finns nu också de stora tavlorna av Per Hörberg, som tidigare hängt på olika platser i kyrkorummet. Genom en ny placering och belysning blir de mer tillgängliga.

På läktaren har vi fått plats för en ny sakristia, där kyrkans gudstjänstkläder förvaras och förberedelser sker inför gudstjänster. Rummet kommer också att användas som samtalsrum inför dop, vigsel och begravning. På läktaren kan man mötas i mindre
grupper för samtal. Ett kör- och musikrum har också inretts här för församlingens olika körer och musikgrupper.

Många gick in genom den nya entrén till S:t Lars kyrka vid återöppnandet efter renoveringen 2016.

Kommer det att försvinna sittplatser när vi har skapat så många nya utrymmen på och under den framdragna läktaren? Kyrkan kan ta emot lika många besökare som tidigare: kyrktorget möbleras med stolar och församlingssalen kan öppnas upp och bli en del av kyrkorummet. Dessutom finns sittplatser på läktaren.

Ny ljud- och ljusanläggning

I kyrkans kor har golvet förändrats för att kunna ge plats för mindre gudstjänster och samtidigt passa för större konserter. En ny, stilren talarstol (ambo) finns på plats i samma stil som altaret. Det gamla altaret, som har stått i sakristian, har renoverats och blivit det bord där nattvardskärl ställs fram. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer ett digitalt spelbord, kopplat till den stora orgeln att installeras. Då kan församlingens musiker sitta i koret och leda körer samt församlingssång med musik från den stora orgeln! 

Kyrkan har fått ett nytt högtalarsystem som gör det möjligt att förstärka ljud till olika platser i rummet. Ny ljussättning kan förstärka tak samt korvägg och ge lämplig atmosfär till olika samlingar, konserter och gudstjänster.

Ny entré till den medeltida kyrkan

Bakom koret finns också en hiss ner till den medeltida kyrkan. Tillgängligheten till denna historiska del av Linköping kommer på det sättet att öka. Hissen och trappan får rum i den påbyggnad som skett.

Går vi ut ur kyrkan och ställer oss i S:t Larsparken kommer vi att upptäcka en trappa ner till en gammal dörr som åter fått komma till heders på kyrkans östra sida. Även den leder in till den medeltida kyrkan och de historiska skatter som finns samlade där.