Foto: Fredrik Olofsson

Tannefors Historia

Här kan du läsa om Tannefors församlings förhistoria sammanfattad av Edgar Almén.

Innehåll

Den nya församlingen ....................................................................... 2
Den här texten .................................................................................. 3
Tannefors före kyrkobyggandet........................................................ 3
Planeringen för kyrkobygget............................................................. 8
Tannefors kyrka och församlingslokaler ......................................... 10
Verksamheten under kyrkans första år .......................................... 13
En del av S:t Lars församling ........................................................... 16
Jubiléernas bilder av verksamheten ............................................... 22
Några glimtar .................................................................................. 26