Tips på moment i körövning

Vad behöver körövningen innehålla för att gruppen och individen ska utvecklas?

En bra körövning börjar och slutar i kapprummet. Var närvarande. Ha enskild kontakt med alla i gruppen varje gång, ögonkontakten är viktig.

Sjung igenom hela rösten vid varje tillfälle. Missa inte tvåstrukna oktaven (och trestrukna).
Arbeta med utgångspunkt från huvudklangen. Jobba med glissando, härmning, artikulation, vokaler, andning. Visa egen sångglädje och var en förebild i hur man använder sin kropp och röst.

Gör till en vana att alltid sjunga med god hållning, både stående och sittande. Jobba med riktning på kropp och ögon (fotregeln: fötterna pekar mot körledaren)
Ha också tillfälle för vila från god hållning och riktad uppmärksamhet. En övning behöver varierat tempo och avspänning.

Träna gruppen att läsa av visuella impulser. Hitta på en gest som kören ska svara på med ljud. Använd gesten också vid oväntade tillfällen och se till att kören svarar.
I aspirantgruppen avslutas körövningarna med ”hoppet”. En ledare gör ett jämfotahopp som alla ska stämma in i. När vi landar samtidigt med en gemensam duns är övningen slut. Att vara uppmärksam på en dirigents rörelser blir naturligt.

Aktuell repertoar!
Varva nytt och okänt material med välkända sånger.
Körövningen ger träning i att orka, i uthållighet och fokus – vi lär oss nöta och göra grovjobbet tillsammans, att kämpa och ha tråkigt ihop. Ge specifika fokusutmaningar som varar i några minuter.

Praktisk musikteori. Lär ut termer och praktiska redskap. Gör! Omsätt teorin i praktiken.

Analys av aktuell repertoar! Titta på form, stil, uttryck, nyanskarta, taktarter, tonarter. Inbjud till diskussion.

I äldre åldrar: Prima vista-läsning. Det börjar som en träning i att följa flödet och utvecklas succesivt hand i hand med teoriundervisningen.

Målsättning – vad håller vi på med just nu? Frågeställningen kan gälla sången vi sjunger eller terminen, körens utveckling eller nästa högmässa. Att prata om målsättning hjälper människor i alla åldrar att se helheten i arbetet och vilja hjälpa till i den riktningen.

Öppna för reflektion och utvärdering. I Linköpings Gosskör utvärderar vi enligt enkel modell efter varje uppsjungningstillfälle. Vad var bra? Vad kan vi utveckla? Allt från fokus, fika, predikan, specifika sånger och insatser till långsiktiga linjer brukar tas upp av körsångarna.

Viktigt: Jubla tillsammans över framgångarna under körövningen. Visa din egen musikglädje. Dela den med människorna i rummet. Ta del av deras musikglädje. Var både mottagare och sändare.
Använd musik som du själv tycker om.