Gravtumba
Foto: Marcelo Raisi

Gravmonumentet

i Nicolauskapellet

Ett gravmonument är rest i Nicolauskapellet till minne av landshövding Erik Göransson Ulfsparre, från Värna socken, död 1631, och hans hustru Beata Oxenstierna död 1652.
Erik Ulfsparre var den förste med titeln landshövding i Östergötland.
Hustrun Beata var en tid hovmästarinna hos drottning Kristina!
De är båda begravda under Domkyrkans golv.