Foto: Royne Mercurio

Om församlingen

Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Ryd

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till kyrkan och alla anställda

Gudstjänster och öppettider

Här hittar du gudstjänster och öppettider i Mikaelskyrkan

Kika på vår kyrka

Mikaelskyrkan

Från Mikaelskyrkans barndom

Mikaelskyrkans historia

Mikaelskyrkan är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet och som varit kyrka sen 1972.

Linköpings Ryds församling är en lokal församling i Linköpings stift i Svenska kyrkan. Församlingen är en del av Linköpings Domkyrkopastorat.
Församlingen är den grundläggande enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I dessa uppgifter skall frivilliga, förtroendevalda och anställda i församlingen samverka. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Kyrkans och församlingens uppgift är att förkunna budskapet om Kristus och genom olika mötesplatser och enskilda möten visa på Gud i människors liv.

Tillsammans är vi en öppen mötesplats

Människan är skapad av Gud och oändligt värdefull i Guds ögon.

Mikaelskyrkan är öppen för alla. Den är en levande mötesplats för många människor i olika åldrar, från olika länder, med olika språk och olika syn på den kristna tron. Här möts barn, familjer, ungdomar, studenter och vuxna i samtal, grupper, musikverksamhet, enskild andakt och gudstjänst. Gudstjänsten är centrum, en plats där vår gemenskap med Gud och varandra stärks.

Tillsammans är vi en del av kyrkan i världen.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen berättar om våra mål och vår verksamhet i våra församlingar i Linköping. ”För att världen ska leva” är den vision som bär församlingsinstruktionen. Du kan läsa den här.

Församlingsråd

Det är vi som är församlingsrådet i Ryds församling.