Foto: Royne Mercurio

Att göra i kyrkan

I Mikaelskyrkan finns mötesplatser för alla åldrar. Välkommen att hitta ditt sammanhang. Du är alltid välkommen till Mikaelskyrkan om du vill veta mer, om du vill prata med någon, läsa en tidning eller stilla dig en stund och tända ett ljus!

Barn och familj

Välkommen till Mikaelskyrkans barn- och familjeverksamhet

Kyrkan på universitetet

Linköping och Norrköping

Diakoni

Behöver du någon att prata med eller få stöd i tillvaron?