Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.

Kontakta Sjukhuskyrkan i Linköping

Du når oss på 010-103 78 53
Vardagar 08.00-17.00
Helger fre 17.00-sön 17.00

Övrig tid via sjukhusets växel: 010-103 00 00

För dig som patient

Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon oberoende. Sjukhuskyrkan kan besöka dig där du befinner dig eller om det är praktiskt möjligt finns även möjligheten till samtal i Sjukhuskyrkans samtalsrum. 

För dig som närstående

Att vara närstående vid sjukdom och sorg är påfrestande och kan väcka många tankar, funderingar och känslor. Då kan det vara bra att få möta någon som har tid att lyssna. Sjukhuskyrkan kan även komma och vara ett extra stöd i akuta situationer. Vi har beredskap dygnet runt. 

För dig som personal

Sjukhuskyrkan är tillgänglig för avlastande samtal och samtalsgrupper. Vi erbjuder reflektionstillfällen och enskilda samtal som hjälp och stöd i ditt arbete på Universitetssjukhuset. 

Stilla rummet

På plan 9 i huvudblocket på US finns ett rum för stillhet. Här finns möjlighet till ljuständning. Använd det rummet så mycket du känner för och ge dig själv rum för stillhet och eftertanke.

Bön och gudstjänst

Varje vardag (utom onsdagar) är det morgonbön 09.00 i Stilla rummet på plan 9 i huvudblocket på US. På onsdagar firar vi veckomässa 09.00 och på torsdagar 12.00 har vi en Musikandakt i Stilla rummet.
Rummet är alltid öppet för den som vill stilla sig en stund och det finns möjlighet att skriva ned böneämnen och tända ljus.

Musik

Musiken kan vara en hjälp och ett stöd på många sätt, inte minst när orden tagit slut. Sjukhuskyrkans musiker och övriga medarbetare erbjuder musik i olika sammanhang. Vi anordnar regelbundet musikstunder på flera avdelningar utöver onsdagarnas mässor och musikgudstjänster. 

Dop och vigsel

Omständigheterna kring en födelse innebär ibland att föräldrar ställs inför det oväntade. När föräldrar önskar döpa sitt barn i en krissituation finns Sjukhuskyrkan till hands. Önskas riter i annan tradition förmedlar Sjukhuskyrkan gärna kontakt med aktuell företrädare. 

Sjukhuskyrkan

För anställda inom region Östergötland

Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privaliv övermäktiga. Även du som är medarbetare i region Östergötland är välkommen till sjukhuskyrkan för enskilda samtal. Du är välkommen att kontakta oss för samtal, våra kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Sjukhuskyrkan

Gudstjänst

Gudstjänster och andakter