Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan i Linköping - närvaro och hopp

Sjukdom och sorg kan bidra till att livet inte blir som man har tänkt sig.

Framtidsutsikterna kanske förändras och det är naturligt att de existentiella frågorna om liv och död väcks. Människor som har drabbats av sjukdom behöver ofta få möjlighet att berätta och dela sina tankar och känslor med någon utomstående. Sjukhuskyrkans medarbetare finns som samtalspartner och förebedjare för den som känner behov av det.

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Arbetslaget på sjukhuskyrkan är ekumeniskt, det vill säga att vi representerar olika kyrkor. Vi firar gudstjänster på söndagar 14.30 och onsdagar 09.00. Vi har även musikstunder nu och då i veckorna. Till vår hjälp har vi också en grupp frivilliga gudstjänstvärdar, som gärna får bli fler!

Den som vill komma i kontakt med Sjukhuskyrkan når oss via Universitetssjukhusets växel 010 - 103 00 00. Vi har beredskap dygnet runt.

Läs mer här på vår hemsida!

Det blommande korset

Sjukhuskyrkan symbol

Den gemensamma symbolen för alla sjukhuskyrkor i Sverige är "det blommande korset" skapad av konstnären Lars Eklund. Det är en illustration av Jesaja 11:1 ”En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam…”  men också djupast sett en bild av Kristi uppståndelse. Symbolen rymmer också tro, hopp och kärlek: tron det är korset, hoppet är det på nytt spirande livet, och kärleken är avbildad i blomman som är Kristus själv.

Den här tolkningen är gjort av Birgitta Tisell från Linköping.