Kyrkoavgift och begravningsavgift

Den som är medlem i Svenska kyrkan, dvs kyrkotillhörig, betalar en kyrkoavgift och får då en kostnadsfri begravningsgudstjänst med präst och kyrkomusiker. Väl anpassade lokaler för minnesstund finns också att boka kostnadsfritt i de flesta av våra kyrkor.

Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning efter beslut av kyrkoherden i aktuell församling. Detta kan bli aktuellt om särskilda skäl föreligger och om det är förenligt med den avlidnes önskemål. Då får en avgift tas ut.

Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en årlig begravningsavgift. Begravningsavgiften täcker merparten av kostnaden för nödvändiga praktiska arrangemang i samband med begravningen.
• Gravplats på allmän kyrkogård eller särskild gravplats i 25 år
• Gravsättning
• Vissa transporter av kistan
• Kremering
• Lokal för förvaring och visning av stoftet
• Lokal för begravningsceremoni
Begravningsavgiften täcker även anläggning och skötsel samt underhåll av griftegårdens eller kyrkogårdens allmänna ytor.

 

Kostnader för en begravning

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Kontakta oss

Griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se

Hos griftegårdsexpeditionen kan du boka borgerlig begravning och även få svar på frågor som gäller gravplatser, gravskick eller gravskötsel. Har du funderingar kring kyrklig begravning är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen nedan.

Pastorsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Hos pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och kyrklig begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping