Ungdom

Meningen med ungdomsverksamheten i Tannefors Kyrka är att erbjuda en plats där du, som ung ska känna dig hemma och veta om att du är viktig i församlingens liv.

Konfirmand Tannefors kyrka

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand i Tannefors!

Ung Vuxen

Välkommen till Ung Vuxen. För dig som fyllt 18 år och uppåt.