Ungdom

Meningen med ungdomsverksamhet i S:t Lars Tannefors Kyrka är att erbjuda en plats där du, som ung ska känna dig hemma och veta om att du är viktig i församlingens liv.