Bön & Lovsångsmässor

På de ekumeniska Bön & Lovsångsmässorna i Domkyrkan träffas människor från alla möjliga kyrkor och sammanhang. Fredagar 20.00 vid sju tillfällen under året. 

2023

20 jan Gör det goda, sträva efter rättvisa
17 feb Fred med skapelse
24 mars Fred med Gud
21 apr Fred med människor
22 sept Fred med dåtiden
20 okt Fred med nutiden
24 nov Fred med framtiden

Kontakt

Studentpräst Anders Facks 0706-03 97 60, anders.facks@svenskakyrkan.se

Bön & lovsångsmässan är ett samarbetsarrangemang mellan många kyrkor och samfund i Linköping.