Bön & Lovsångsmässor

På de ekumeniska Bön & Lovsångsmässorna i Domkyrkan träffas människor från alla möjliga kyrkor och sammanhang den tredje fredagen i månaden 20.00. Och sen efteråt är det eftersits i någon av Linköpings kyrkor.

Hösten 2019

20/9 Vem är min nästa? Maria Linder

18/10 Min själ är bedrövad - vaka med mig Anders Facks

15/11 Bruten kropp Ingrid Holmgren

13/12 Ett Ljus lyser i mörkret Mattias Sennehed

Kontakt

Studentpräst Anders Facks 0706-03 97 60, anders.facks@svenskakyrkan.se

bön & lovsångsmässan är ett Samarbetsarrangemang mellan

Baptistkyrkan, Ekumeniska Kommuniteten Bjärka-Säby, Johanneskyrkan, Kyrkan på universitetet, Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Ryttargårdskyrkan, Svenska kyrkan i Linköping, S:t Nikolai Katolska församling och UMU