Risberg konstprojekt

Professor B Risbergs Donationsfond till Linköpings domkyrkas prydande.

Professor B Risbergs Donationsfond till Linköpings domkyrkas prydande

Latinlektorn, professor Bernhard Risberg gav i sitt testamente en donation till konstprojekt i Linköpings domkyrka.

Detta blev grundplåten till glasmålningar, nattvardssilver, biskopskåpor,ljusträd, nya altaren och altarskåp, textila utsmyckningar och mycket mer!

Bernhard Risberg levde 1862-1947 och var under 34 år lektor i latin och grekiska på Katedralskolan i Linköping. Han var ledamot av domkapitlet och mycket engagerad i Domkyrkans verksamhet.

 

Donationer till Linköping domkyrka

Återkommande: konservering, dokumentation, tillsyn, belysning, böcker,
utställningar på Linköpings Slotts-och Domkyrkomuseum, …

1973
Domprostens korkåpa, Anna-Lisa Odelquist-Kruse

1981
Biskopens resekåpa, Anna-Lisa Odelquist-Kruse

1983
Tävling om glasmålning i Mariakapellet
Konservering av Heemskercks altartriptyk

1984
Glasmålning i sakristian mm, Pär Andersson
Mosaik i tympanon i västportalen, Bengt Olof Kälde
Bildväv till Thomaskapellet, Anna-Lisa Odelquist-Kruse (förstörd)

1985
Sakramentsskåp, Rolf Karlsson

1986
Glasmålning i Ceciliasalen mm, Pär Andersson

1987
Altarskåp i Mariakapellet, Sven Lundqvist

1988
Glasmålning i Elisabethrummet, Britta Reich-Eriksson
Skisser till glasmålningar, Mariakapellet

1991
Anna, Marias dotter. Bildväv. Kaisa Melanton

1993
Skulptur till orgeln, återställande av kerub

1995
Bildväv till Thomaskapellet,  replik av Ulla Parkdal

1996
Biskopskräkla, Peter de Wit

1997
Livets träd, Carl Gustaf Jahnsson, Jan Ostwald, Torbjörn Vogt.
Nattvardssilver, Bo Kievert

1998
Nattvardssilver, Olle Ohlsson
Mariafönstret, Lisa Bauer
Veronicas svetteduk, textil, Sten Kauppi
Julkrubba, Eva Spångberg
Biskopsstola, Bengt Olof Kälde

1999
Biskopsstol, cathedra, Mats Theselius.

2000
Centralaltare, Kerstin Barup
Veronicas svetteduk, textil av S. Kauppi.
Linköpings domkyrkas historia del III
Mariafönstret - säkerhetsglas

2001
Linköpings domkyrkas historia III, bok
Katedralen i Linköping, bok

2002
Biskopskåpa med agraff, Sten Kauppi, Margareth Sandström
Korkåpa, Caroline Lindqvist, Handarbetets vänner
Dopfunt

2003
Stola

2004
Predikstol
Golgata, altaruppsats, glaskonstverk, Jan Johansson
Mitror

2005
Belysning Mariafönstret

2006
Glasmålningar, Brian Clarke
Ecclesia Linkopensis, bok

2007
Glasmålningar, Brian Clarke

2008
Centralaltaret
Glasmålningar Brian Clarke
Pilgrimsaltaret, uteliggaren, Charlotte Gyllenhammar
Restaurering av vapensköldar
Reparation av kalkar