Kororgel

Byggd 1973 av P G Andersen, Danmark

Manual I Huvudverk
Principal 8´
Spidsfløjte 8´
Oktav 4´
Dækfløjte 4´
Oktav 2´
Mixtur V
Trompet 8´

Manual II Bröstverk
Gedakt 8´
Kobbelfløjte 4´
Spilfløjte 2´
Nasat 1 1/3´
Scharf II
Regal 8´
Tremulant

Pedalverk
Subbas 16´
Principal 8´
Gedakt 8´
Qvint 5 1/3´
Fløjte 4´
Fagot 16´

Generalkoppel, dvs. Man II/Man I, I/Ped, II/Ped
Svällarluckor för bröstverket