Svenska kyrkan och Fairtrade

Som medlem i Fairtrade i Sverige och delägare i Fairtrade AB har Svenska kyrkan varit med och byggt upp Fairtrade-rörelsen i Sverige sedan 1990-talet.

Svenska kyrkan i Linköping är sedan maj 2017 certifierad som Kyrka för Fairtrade. Certifieringen bygger på olika kriterier; att det är rättvisemärkt kaffe och te som används i all verksamhet, tillsammans med andra varor, t ex choklad, kakao, socker och bananer, samt att sprida kunskap om rättvisefrågor och konsumentmakt genom utåtriktade aktiviteter.

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade har funnits sedan 2009. Det tilldelas församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter, engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel.

Läs mer om Kyrka för Fairtrade här.

Läs mer om Svenska kyrkans engagemang i Fairtrade här.