Foto: Royne Mercurio

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Du kan också läsa om vad som händer före och efter begravningen.

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten är för många platsen för att sätta punkt. Resan på jorden i tid och rum behöver få ett avslut. När vi inte längre kan göra det vi önskar för en älskad får vi överlämna för att kunna gå vidare. Begravningsgudstjänsten ger den möjligheten, att få överlämna till Gud.

Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning efter beslut av kyrkoherden i aktuell församling. Detta kan bli aktuellt om särskilda skäl föreligger och om det är förenligt med den avlidnes önskemål. Då får en avgift tas ut.

Kostnader för en begravning

En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting för den som varit medlem i Svenska kyrkan.   

Läs mer om övriga kostnader för en begravning och vad som täcks av begravnings- och kyrkoavgiften.

Så här kan du planera för begravningsgudstjänsten

Börja med att ta reda på om den döda hade några egna önskemål. Kanske har ni pratat om hur hen vill ha det innan eller finns det något som den avlidne har skrivit ner? I så fall ska ni i möjligaste mån ta hänsyn till dem. Önskemålen kan handla om

 • var begravningen ska hållas

 • vilken präst som ska hålla i begravningen

 • hur kistan eller urnan ska gravsättas

 • ifall askan ska spridas på någon annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats

 • ifall det ska vara en begravningsceremoni bara för de närmaste eller även för vänner och bekanta

 • bibeltexter och psalmer under begravningen

 • minnesstunden efter begravningen

Ibland passar en minnesgudstjänst eller avskedsgudstjänst

Om den döda hade avsagt sig en begravningsceremoni kan man ha en minnesgudstjänst istället. Det kan man också ha för en saknad person som antas vara död men inte är dödförklarad.

När en försvunnen person blir dödförklarad kan man ha en avskedsgudstjänst.

Minnesgudstjänsten och avskedsgudstjänsten är alltså en möjlighet att ha en minnesceremoni för den döda även när det inte finns en kropp att begrava.

Det finns stor frihet att välja plats för begravningsgudstjänsten. Det kan till exempel vara i en kyrka, ett kapell, en församlingssal. Det kan vara ett hem, en trädgård, på en strand eller vid graven på en begravningsplats. Prata med prästen om du vill ha den på ett annat ställe än i kyrkan – hen avgör om det är möjligt.

Vanligast är att man har begravningsgudstjänsten i kyrkan i den dödas hemförsamling. Man kan också välja en annan plats, till exempel en kyrka i församlingen där den döda växte upp eller bodde tidigare. En förutsättning är då att det finns plats på kyrkogården eller begravningsplatsen där.

Att välja grav och gravplats

Om du vill sprida askan på en annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Ansök hos Länstyrelsen om tillstånd för att få sprida askan

Begravningsgudstjänster i kyrkan är öppna för alla

Gudstjänster i kyrkan är öppna för alla som vill delta. Det gäller även begravningsgudstjänster. Om du vill ha en ceremoni för bara de allra närmaste, kan det vara en idé att publicera dödsannonsen efter begravningen. Du kan också skriva i dödsannonsen att ”begravningen sker i kretsen av de närmaste”. Det innebär dock inte att du kan neka någon tillträde till gudstjänsten. Det kan också skapa osäkerhet om vilka som räknas till de närmaste.

När du har bestämt dig för en kyrklig begravning, kontaktar du den församling i Svenska kyrkan där den döda ska begravas. Du anmäler dödsfallet, talar om att du vill ha begravningen där och bokar datum för begravningsgudstjänsten. Du kan önska var begravningen ska ske och vilken präst som ska hålla i den, men det är inte säkert att det går att tillgodose dina önskemål.

De anställda i kyrkan som arbetar med begravning är präst, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare.

Om du vill kan du ta hjälp av en begravningsbyrå men du kan även själv ta hand om
hela eller delar av begravningen. Det kan vara bra att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån om man bestämt sig för att ta hjälp med det praktiska. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut.

Det här får man göra själv:  
 • Ordna med dödsannons

 • Ordna med svepning

 • Använda eget bårtäcke och dekorera kistan samt placera ut blommor

 • Bära och sänka kistan

 • Hjälpa till i kyrkan eller kapellet

 • Ta med "egen" jord till begravningsaktens överlåtelse

 • Välja vilken begravningsakt man önskar


Detta får du också göra i samråd med församling eller griftegårdsförvaltning:
 • Välja eller tillverka kista eller urna (enligt vissa krav)

 • Placera föremål i kistan eller urnan

 • Välja musik och sånger samt musiker

 • Spela eller sjunga själv i kyrka eller kapell

 • Välja gravsten

De anhöriga får däremot inte:
 • Förvara aska i hemmet

 • Dela upp askan utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen

 • Öppna grav på allmän begravningsplats

 • Gräva ner eller strö aska i minneslund

 • Strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen

 • Flytta gravsatt stoft eller aska utan huvudmannens tillstånd

När du har anmält dödsfallet till församlingen tar prästen kontakt med dig och bokar ett möte. Vid mötet pratar ni om den döda och om hur begravningen ska utformas. Då pratar ni också om önskemål kring psalmer och musik.

Prästen kommer också att berätta om några saker som inte hör till begravningsgudstjänsten, men som hör till avskedet av den döda.

I mötet med prästen kommer ni att prata om själva begravningsgudstjänsten. Ni pratar om

 • personen som har dött

 • bibeltexter

 • psalmer

 • var och hur ska ni avsluta ceremonin

Begravningsgudstjänsten

Andra saker prästen kan hjälpa dig att ta ställning till:

 • Utsmyckning med blommor eller annat

 • Kistbärare
  Oftast bär kistbärare in kistan in i kyrkan inför eller i början av begravningsgudstjänsten. Församlingen kan ordna med kistbärare, men det är också möjligt för anhöriga att vara med och bära kistan. Det är vanligtvis sex personer som bär. Prata med prästen om hur ni vill ha det.

 • Om begravningen ska avslutas i kyrkan eller på kyrkogården
  Begravningsgudstjänsten kan avslutas inne i kyrkan eller kapellet på begravningsplatsen. Om gudstjänsten avslutas i kyrkan eller kapellet tar de sörjande avsked vid kistan eller urnan. Senare förs kistan till graven, eller till krematoriet om den döde ska kremeras. Kistan kan föras till graven samma dag eller vid ett senare tillfälle. Om gudstjänsten avslutas på begravningsplatsen tar de sörjande avsked vid graven när kistan eller urnan har sänkts ner. Prästen ber en slutbön.

 • Hur man kan hjälpa barn att förstå begravningen
  Om du har funderingar över om små barn ska vara med på begravningen, fråga prästen. Prästen kan till exempel prata med barnen före begravningsgudstjänsten, visa dem kistan eller urnan, och berätta vad som kommer att hända under begravningen.

Det är mycket att tänka på kring en begravning. Skriv gärna ut en checklista med påminnelser, för att inte glömma något viktigt.

 • Kolla om den döda hade några önskemål om begravningen

 • Skaffa intyg för gravsättning hos Skatteverket

 • Välj kyrka för begravningsgudstjänsten

 • Träffa prästen

 • Välj gravplats, kista eller urna. 

 • Ordna med kistläggning och bestäm vilka kläder den döda ska ha i kistan

 • Fundera på om begravningen ska vara för de närmaste eller för fler och hur vänner och bekanta ska få information om den

 • Om det ska bli en minnesstund – välj lokal och planera för kaffe eller mat

 • Formulera eventuellt en dödsannons

 • Välj, beställ eller tillverka gravsten eller annan gravanordning

 • Sök tillstånd hos Länsstyrelsen om ni vill strö aska på annan plats än begravningsplatsen

Fundera också på hur ni ska göra med

 • visning av den döda

 • dekoration av kista och gudstjänstlokal

 • kistbärare

 • transport av kista och urna

 • nedsänkning av kista eller urna i graven

 • utsmyckning av gravplatsen

 • brev, smycken eller annat i kistan eller graven

Händelser före begravningsgudstjänsten

Tacksägelse sker vanligtvis i söndagsgudstjänsten i den församling den avlidne tillhörde. Söndagen efter att anmälan om dödsfall gjorts. Skriftlig inbjudan skickas till närmast anhörig. Efter överenskommelse med de anhöriga kan tacksägelse ske även vid annat tillfälle och även i annan kyrka än i den församling den avlidne tillhörde. Prästen och församlingen ber över deras minne och kyrkklockorna ringer för dem. Det kallas för tacksägelse och det kan vara fint att delta i den gudstjänsten.

Visning kallas det när de anhöriga ges tillfälle att se den som har dött. Begravningsbyrån eller församlingen kan ordna med detta tillfälle.

Händelser efter begravningsgudstjänsten

När begravningen är avslutad, vill många att anhöriga och vänner får samlas till en minnesstund. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att prata och minnas tillsammans med familj och vänner. Kanske vill någon hålla ett tal, läsa en dikt eller spela musik.

Många gånger deltar prästen, som kan framföra de anhörigas tack till dem som har varit med på begravningen och läsa hälsningar.

Minnesstunden kan hållas hemma, i ett församlingshem eller i en annan lokal. Det är ofta möjligt att låna församlingshemmet utan kostnad.

Om kistan ska gravsättas vid ett annat tillfälle än vid begravningsgudstjänsten, kan ni be en präst hålla en kort andakt vid det tillfället, då hen ber och läser ur Bibeln tillsammans med er.

Om den döda kremeras och om urnan ska ha en gravplats eller placeras i en askgravlund, kan du planera för urnnedsättningen. Välj om personalen på kyrkogården ska gravsätta urnan eller om ni som är anhöriga själva ska gravsätta urnan i en förberedd grav. Precis som vid gravsättning kan ni be en präst hålla en kort andakt, då hen ber och läser ur Bibeln tillsammans med er.

Om urnan ska gravsättas i en minneslund, deltar inte de anhöriga. Inte ens den vaktmästare som gravsätter urnan vet vilken urna som är vilken. Askan strös aldrig ut i minneslunden.

Begravningsgudstjänst

Begravningen är för många platsen för att sätta punkt. Resan på jorden i tid och rum behöver få ett avslut. När vi inte längre kan göra det vi önskar för en älskad får vi överlämna för att kunna gå vidare.

Våra kyrkor och kapell

Här kan ni se bilder på våra kyrkor och kapell samt lokaler för minnesstund.

Begravningspsalmer

Här hittar du ett urval av psalmer som ofta förekommer vid begravningar.

Kostnader för en begravning

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.

Personligt & traditionellt - ett sista farväl i kyrkan

En fotobok om begravning i Svenska kyrkan. Här kan du se bilder på hur en begravning kan se ut i alla kyrkor och kapell som hör till Linköpings domkyrkopastorat.

Mina önskemål

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon, så att dina närmaste vet hur du vill ha det och vad du tycker är viktigt.

Kontakta oss

Griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se

Hos griftegårdsexpeditionen kan du boka borgerlig begravning och även få svar på frågor som gäller gravplatser, gravskick eller gravskötsel. Har du funderingar kring kyrklig begravning är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen nedan.

Pastorsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Hos pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och kyrklig begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping