2022/2023 Jag och min förskola

Avdelningen Fjädern

Vi startade höstterminen med att låta barnen möta olika miljöer/mötesplatser som har fått förändras under tiden. Vi har tagit bort och lagt till material utifrån barnens intressen och utforskande. Många av de yngre barnen har visat intresse för att räkna saker bland annat i böcker och på foton. Barnen har haft önskemål om ramsor/sånger som innehåller antal, lek och rörelse. De har fått möta de geometriska formerna kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. Några av barnen känner igen dem i våra miljöer och kan benämna dem. Vi har sett 
att flera barn sorterar saker i leken utifrån egna kategorier. Genom enklare pussel och ett spel med tärning och figurer i olika färger och former har barnen blivit förtrogna med spelets regler och förutsättningar. När de pusslar kan vi se att de väljer rätt pusselbit och vänder den så den passar.

Barnen har upptäckt ljus och skugga genom sitt utforskande med OH-apparat, ficklampor och ljusbord. Vi kan se att språket har utvecklats hos alla och att det finns ett intresse av att lära sig mer. Barnen använder sig av flera ord och kan följa enklare instruktioner och visar ett stort intresse för böcker. I mötet med skapande har barnen fått erfara olika tekniker, material och verktyg. Vi kan se att intresset för skapande är stort och barnen har erbjudits ett gemensamt alster som blivit en återkommande mötesplats.

Då vi velat låta barnen möta och utmanas i digitala verktyg och genom att flera barn visat stort intresse för att röra sig till musik, har vi använt oss av projektorn. Vi har sett att barnen iakttagit och försökt härma rörelser. Det har också lockat barnen att vilja spela på olika musikinstrument.

Utomhus har barnen utmanats motoriskt, i turtagande, matematik och samspel. Det har de dels fått genom de enkla traditionella lekar vi lekt tillsammans, genom att klättra och balansera på stockarna och genom att vi lekt mycket med bollar. I sandlådan har bakning av sandkakor fått stort utrymme där vi samtalat om form, färg, antal och hur man gör dem hållbara.

Innan maten har vi haft en kortare samling/möte där vi sjungit och samtalat. Under dagens olika situationer har alla barn fått möta enklare tecken (tecken som stöd) och vi kan se att flera av barnen använder dem i sin vardag. I mötet med andra har barnen fått erfara samspel, turtagning, att lyssna på andra och att prata inför andra. Vi tänker att barnen har gått ifrån att vara Jag till Vi.

Då materialet i våra miljöer har sin tydliga plats har barnen blivit förtrogna i att var sak har sin plats och att vara rädda om sakerna på förskolan.